Gå til sygdomsliste

Forsøgets titel: Support

Tilbage til søgeresultat

Kræftsygdom Myelodysplastisk syndrom (MDS)
Forklaring Dette forsøg undersøger effekten af et middel mod blodplademangel kaldet eltrombopag, givet til patienter med myelodysplastisk syndrom. I forsøget kombinerer man midlet med kemostoffet azacitidin.

Baggrund for forsøgsbehandlingen Når man har myelodysplastisk syndrom, laver knoglemarven ikke nok sunde blodceller, og der er abnorme celler i blodet og knoglemarven.

Sygdommen viser sig ofte ved, at man har et lavt antal røde og hvide blodceller, og/eller et lavt antal blodplader. Det kan gøre patienterne trætte, og de kan få infektioner og blødninger.

Og når man så starter kemoterapi med azacitidin(Vidaza®) for sin sygdom, kan antallet af blodplader falde yderligere.

Normalt behandler man det med blodplade-transfusioner.

I dette forsøg ser man, om man i stedet for blodplade-transfusionerne kan bruge et middel mod blodplademangel kaldet eltrombopag (Revolade ®), som patienterne får sideløbende med azacitidin-behandlingen.

Formål Forsøget skal undersøge effekten af eltrombopag, vurderet som antallet af patienter, som ikke har behov for transfusion med blodplader igennem de første 4 serier kemoterapi

Du kan deltage i forsøget hvis:
 • Du har myelodysplastisk syndrom i en risikogruppe der gør azacitidin-behandling nødvendig
 • Dine blodpladetal er mindre end 75 - målt mindst en gang
 • Du er selvhjulpen og oppegående mere end halvdelen af dagen (performancestatus 2)
 • Dine blodprøver er tilfredsstillende
 • Dit hjertekardiogram er normalt.


Du kan ikke deltage i forsøget hvis:
 • Du før har fået et hypomethyleringsstof eller har fået induktionskemoterapi for din sygdom
 • Du tidligere er behandlet med eltrombopag, romiplostim eller en anden TPO-R agonist
 • Du har fået en allogen stamcelletransplantation
 • Du har risiko for at udvikle blodpropper
 • Du har fået forsøgsmedicin indenfor de sidste 30 dage inden forsøget, eller du har fået en anden forsøgsmedicin der ikke er ude af kroppen
 • Du har en aktiv eller ukontrolleret infektion, inklusiv hepatitis B og C
 • Du har HIV
 • Du er allergisk over for medicin, som er beslægtet med eltrombopag eller dettes hjælpestoffer, eller du er allergisk over for azacitidin.


Forsøgsmetode Forsøget er et lodtrækningsforsøg. En computer trækker lod blandt forsøgets deltagere og deler dem op i to grupper.

Den ene gruppe får forsøgsbehandling med eltrombopag og azacitidin. Den anden gruppe får standardbehandling med kemoterapi og placebo (stof uden nogen virkning) i stedet for eltrombopag. Hvis der er behov for det, gives der bloplade-transfusion.

Forsøget er også dobbeltblindet. Det betyder, at hverken forsøgslæge eller patient ved, hvem der får forsøgsbehandling, og hvem der får standardbehandling, mens forsøget står på. I nødstilfælde kan man selvfølgelig finde svaret frem.

Sådan foregår behandlingen Alle patienter får med azacitidin kemoterapi, som gives dag 1-7 i hver serie, som varer 28 dage.

Man får kemostoffet indsprøjtet i en blodåre.

Derudover får man enten eltrombopag eller placebo. Begge dele gives løbende som tabletter.

Bivirkninger ved behandlingen Her kan du se de bivirkninger, som mere end 10 % af patienterne får.

Eltrombopag (forsøgsstof):
 • Hudkløe, hårtab.
 • Hovedpine, søvnløshed
 • Muskelsmerter
 • Blodmangel, mangel på hvide blodlegemer (giver tendens til infektion)
 • Væskeophobning i fx arme og ben, hoste
 • Kvalme, diarré
 • Nedsat appetit, feber, træthed, influenzalignende symptomer, kraftesløshed
Azacitidin (kemo):
 • Træthed, nedsat appetit, feber, reaktioner på indstiksstedet
 • Kvalme, opkastning, mavesmerter, diarré, forstoppelse, mavesmerter
 • Lungebetændelse, snue, åndenød, brystsmerter
 • Ledsmerter
 • Svimmelhed, hovedpine
 • Rødmen, hudkløe, hududslæt.


Det skal understreges at de omtalte bivirkninger er mulige bivirkninger. Man får altså ikke nødvendigvis dem alle, og de fleste af dem kan lægerne forebygge og lindre.

De fleste bivirkninger er midlertidige og holder op i løbet af nogle uger eller måneder efter behandlingen. Inden forsøgsbehandlingen taler lægerne med dig om de mulige bivirkninger.
Her kan du få behandlingen
 • Rigshospitalet (Lukket)
 • Århus Universitetshospital
Hvis du er interesseret i behandlingen, så tal med lægen på dit sygehus. Lægen kan undersøge, om behandlingen kan være en mulighed for dig.
Forsøgets id-numre
 • Protokolnr.: EudraCT nr: 2013-000918-37.

 • Denne side er sidst opdateret: 09-03-2015

  Lægefaglig beskrivelse af forsøget

  Læs en beskrivelse af forsøget, skrevet til læger og andre fagpersoner i sundhedsvæsnet. Teksten er skrevet af vores tidligere samarbejdspartner Sammenslutningen af Kræftafdelinger (SKA) eller Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC):

  Resume for fagpersoner

   

  Tilbage til søgeresultat