Gå til sygdomsliste

Forsøgets titel: MILO

Tilbage til søgeresultat

Kræftsygdom Æggelederkræft, Æggestokkræft
Ukendt stadie (stadiet beskriver, hvor fremskreden sygdommen er)
Forklaring I forsøget undersøger man sikkerheden og effekten af forsøgsmedicinen MEK 162. Det er et forsøg til patienter med kræft i æggestokkene, æggelederen eller bughinden, der tidligere har fået kemoterapi.

Baggrund for forsøgsbehandlingen Patienter med æggestokkræft af typen lav-grads serøst karcinom har ofte få behandlingsmuligheder.

Derfor afprøver man i dette forsøg et nyt lægemiddel, kaldet MEK 162, som i dyre- og celleforsøg har haft effekt på netop den type kræft.

MEK 162 er endnu ikke er godkendt til kræftbehandling. I forsøget sammenligner man stoffet med standardbehandlinger for at finde ud af, om forsøgsstoffet virker bedre.

Formål Hovedformålet er at finde ud af, om forsøgsmedicinen MEK 162 er sikkert, og om det har gavnlig effekt på kræft i æggestokkene

Du kan deltage i forsøget hvis:
 • Du har en specifik type af æggestokke kræft, som ikke kan fjernes ved operation eller som har spredt sig
 • Du tidligere har modtaget behandling med platin-holdig kemoterapi
 • Der kan laves type analyse på arkiveret tumorvæv eller du indvilliger i at få taget en ny vævsprøve
 • Du kan udføre alt andet end tungt fysisk arbejde. (performancestatus 1)
 • Din nyrefunktion, lever, knoglemarv og hjerte fungerer tilfredsstillende.


Du kan ikke deltage i forsøget hvis:
 • Du har alvorlige gener fra tidligere kemobehandlinger
 • Du har, tidligere har haft eller er i risiko for at få en blodprop i øjet
 • Du har en af flere neuromuskulære sygdomme
 • Du har symptomer fra hjernemetastaser (spredning til hjernen)
 • Du lider af sygdomme som lægerne skønner er uforenelige med forsøget.


Forsøgsmetode Fase 2 undersøgelse hvor behandling afhænger af status på den enkelte patients K-RAS gen.
Sådan foregår behandlingen Vævsprøver fra din tidligere operation bliver undersøgt på Vejle Sygehus. Undersøgelsen skal vise, om der er forandringer (mutationer) eller ej i KRAS genet.

Status af KRAS genet afgør, hvilken type behandling, du skal have:

Er der forandringer (mutationer) i KRAS genet, vil du udelukkende blive behandlet med den kemoterapi, som man normalt får ved galdegangskræft.

Er KRAS genet normalt, vil du blive behandlet med den samme kemoterapi samt et antistof ved navn panitumumab.
Kemoterapien består af tre lægemidler. To af lægemidlerne – gemcitabin og oxaliplatin – får du i et drop i armen. Det tredje lægemiddel – capecitabin – får du som tablet to gange dagligt i syv dage.

Skal du også have antistoffet panitumumab, får du det som et drop i armen.

Behandlingen foregår hver 14. dag, og det er ikke nødvendigt at være indlagt. Du får regelmæssigt taget blodprøver, som skal bruges til forskning.

Behandlingen fortsætter så længe lægen skønner, at du har gavn af behandlingen. Det vil sige, så længe regelmæssige CT-scanninger viser, at kræften skrumper eller ikke vokser. Hvis kræften vokser, afbryder man behandlingen. Hvis der er bivirkninger, eller hvis du får det værre under behandlingen, vil lægen først prøve at justere medicinen, men det kan være nødvendigt at afbryde behandlingen.
Bivirkninger ved behandlingen
 • Træthed og appetitløshed
 • Diarré, kvalme og opkastninger
 • Irriterede slimhinder
 • Risiko for infektioner
 • Skællende rødt udslæt i håndflader og fodsåler
 • Snurrende fornemmelser udløst af kulde
 • Bumselignende hududslæt
 • Allergi.


Det skal understreges at de omtalte bivirkninger er mulige bivirkninger. Man får altså ikke nødvendigvis dem alle, og de fleste af dem kan lægerne forebygge og lindre.

De fleste bivirkninger er midlertidige og holder op i løbet af nogle uger eller måneder efter behandlingen. Inden forsøgsbehandlingen taler lægerne med dig om de mulige bivirkninger.
Her kan du få behandlingen
 • Vejle Sygehus
Hvis du er interesseret i behandlingen, så tal med lægen på dit sygehus. Lægen kan undersøge, om behandlingen kan være en mulighed for dig.
Forsøgets id-numre
 • Protokolnr.:
  • EudraCT nr. 2008-002367-14
  • Videnskabsetisk Komité nr. S-20080081
  • Lægemiddelstyrelsen nr. 2612-3769
 • Denne side er sidst opdateret: 12-05-2011

  Lægefaglig beskrivelse af forsøget

  Læs en beskrivelse af forsøget, skrevet til læger og andre fagpersoner i sundhedsvæsnet. Teksten er skrevet af vores tidligere samarbejdspartner Sammenslutningen af Kræftafdelinger (SKA) eller Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC):

  Resume for fagpersoner

   

  Tilbage til søgeresultat