Gå til sygdomsliste

Forsøgets titel: Hy-Qvia-Pass

Tilbage til søgeresultat

Kræftsygdom Myelodysplastisk syndrom (MDS)
Forklaring Dette studie undersøger, hvor sikker behandling med HyQvia er på lang sigt. Det ser b.la. på langtidsbivirkninger, hvordan immunforsvaret reagerer på behandlingen, og hvad behandlingen betyder for livskvaliteten.

Baggrund for forsøget HyQvia er et allerede godkendt lægemiddel. Dette studies formål er at indsamle flere data om, hvordan lægemidlet påvirker patienterne på lang sigt.

Den viden skal blandt andet bruges til at vurdere, om man skal ændre på, hvordan man bruger lægemidlet.

Det er et observationsstudie, hvor man udelukkende undersøger patienter, der får behandling med HyQvia. Det indebærer derfor ikke ekstra behandling.

HyQvia er et immunglobulin lægemiddel

Formål At opnå yderligere data (herunder vurdering af anti-rHuPH20 antistoffer) på lang sigt, sikkerheden af HyQvia og vurdere de foreskrevne behandlingsregimer og behandlingsadministration.

Du kan deltage i forsøget hvis:
  • Du har primær myelofibrose, post-polycytæmi vera myelofibrose eller post-essentiel trombocytæmi myelofibrose
  • Du har behov for behandling med immunglobuliner
  • Du skal have behandling med HyQvia.


Du kan ikke deltage i forsøget hvis:
  • Du er overfølsom over for medicinen
  • Du har deltaget i et andet medicinsk studie indenfor de sidste 30 dage før forsøgsstart, eller hvis du samtidig også skal deltage i et forsøgsstudie, der indebærer behandling.


Her kan du få behandlingen
  • Rigshospitalet
Hvis du er interesseret i behandlingen, så tal med lægen på dit sygehus. Lægen kan undersøge, om behandlingen kan være en mulighed for dig.
Forsøgets id-numre

Denne side er sidst opdateret: 06-09-2015

Lægefaglig beskrivelse af forsøget

Læs en beskrivelse af forsøget, skrevet til læger og andre fagpersoner i sundhedsvæsnet. Teksten er skrevet af vores tidligere samarbejdspartner Sammenslutningen af Kræftafdelinger (SKA) eller Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC):

Resume for fagpersoner

 

Tilbage til søgeresultat