Gå til sygdomsliste

Sygdom Endetarmskræft, Tyktarmskræft
Fase Fase 3
Kort titel LUME-Colon 1

Forsøgets lange titel Dobbeltblindet, randomiseret, placebokontrolleret fase lll forsøg med nintedanib og bedste understøttende behandling sammenlignet med placebo og bedste understøttende behandling (BSC) hos patienter med tyk- og endetarmskræft, der ikke er følsom overfor standardbehandling.

Overordnede formål
 • Effekt af tillæg af nintedanib til BSC


Undersøgelsesdesign
 • Dobbeltblindet, randomiseret, fase lll undersøgelse


Primære endpoints
 • Samlet overlevelse, OS
 • Progressionsfri overlevelse, PFS


Sekundære endpoints
 • Tumor respons parametre
 • Sygdomskontrol
 • QoL


Inklusionskriterier
 • Histologisk eller cytologisk bekræftet kolorektal adenocarcinom
 • Metastatisk eller lokalt fremskreden sygdom. Ikke egnet til kurativ kirurgi og / eller strålebehandling
 • ECOG performance ≤ 1
 • Mindst én målbar læsion ifølge RECIST 1.1
 • Progression eller uacceptabel toksicitet på standardbehandling.
 • Tilfredsstillende lever, nyre og knoglemarvsfunktion


Eksklusionskriterier
 • Vedvarende toksicitet til tidligere behandling, der ikke er regredieret til CTCAE grad ≤ 1, med undtagelse af Hb, alopeci, pigmentering og oxaliplatin relateret neurotoksicitet.
 • Alvorlig samtidig sygdom eller medicinsk lidelse, der berører overholdelse forsøg, eller som anses for relevante for vurderingen af den effekt eller sikkerhed af forsøget. Se protokol
 • Større skader og / eller kirurgi eller knoglebrud indenfor 4 uger før inklusion, eller planlagte kirurgiske indgreb
 • Væsentlige hjertekarsygdomme (hypertension, ustabil angina, tidligere myokardieinfarkt indenfor de seneste 6 måneder) Se protokol
 • Patient med symptomatiske eller behandlingskrævende hjernemetastaser
 • Patienter i den fødedygtige alder. Se protokol


Behandling Tablet nintedanib/placebo 200 mg x 2 kontinuerlig. Hver 3 uge.

Planlagt antal patienter 764, heraf 25 i Danmark
 • Næstved 4 patienter
 • Herning 5 patienter
 • RH 6 patienter
 • Odense 10 patienter


Deltagende afdelinger
 • Herlev Hospital
 • Odense Universitetshospital (Lukket)
Primær investigator Odense Universitetshospital
Dato for sidste revision 27-08-2014

Læs en beskrivelse af forsøget, som er skrevet til patienter og pårørende. Teksten er skrevet af Kræftens Bekæmpelse.

Resume for patienterTilbage til søgeresultat