Gå til sygdomsliste

Sygdom Lungekræft, ikke småcellet
Fase Fase 2
Kort titel ALTA

Forsøgets lange titel Voksne med AML eller høj-risiko MDS (AML 19)

Overordnede formål
 • At sammenligne forskellige kemoterapiregimer for AML


Undersøgelsesdesign Et randomiseret, kontrolleret, åbent fase 3 studie.

Primære endpoints
 • Overlevelse


Sekundære endpoints
 • Relevansen af at opdage minimal residual sygdom ved hjælp af en af to metoder (molekylær og immunfænotypisk)
 • Biomarkører eller andre molekylære målinger, som korrelerer med kliniske resultater


Inklusionskriterier Patienter med AML:
 • Diagnostiseret med AML iht. WHO klassifikation
 • Egnet til intensiv kemoterapi
 • Alder 18-60 år, dog kan patienter over 60 år indgå i studiet, hvis de vurderes egnet til intensiv kemoterapi
 • Acceptable blodprøver
Patienter med APL:
 • Diagnostiseret med APL
 • PS 0-2
 • Acceptable blodprøver


Eksklusionskriterier Patienter med AML:
 • Tidligere behandlet med kemoterapi for AML
 • Behandlet med demethyleringsmedicin for AML eller for høj-risiko MDS, patienter med lav-risiko MDS kan indgå i studiet
 • CML blast transformation
 • Anden malign sygdom, med behov for behandling
 • HIV
 • Hjertesygdom, se specifikationer i protokol
Patienter med APL:
 • Anden malign sygdom, med behov for behandling
 • Mangel diagnostisk bekræftelse af PML-RARA fusion på molekylært niveau
 • Signifikant hjertearytmi, EKG abnormiteter eller betydelig neutropeni
 • Svær ukontrolleret lunge- eller hjertesygdom
 • HIV


Behandling En randomisering imellem forskellige kemoterapiregimer, på baggrund af patientens cytogenetik, MRD-status mv.

Planlagt antal patienter 3000

Startdato Sommeren 2016

Deltagende afdelinger
 • Herlev Hospital
 • Odense Universitetshospital
 • Rigshospitalet (Midlertidig lukket)
 • Sjællands Universitetshospital, Roskilde (Midlertidig lukket)
 • Aalborg Universitetshospital (Midlertidig lukket)
 • Århus Universitetshospital
Protokolnr EudraCT nr: 2014-002195-90.

Primær investigator Rigshospitalet
Dato for sidste revision 18-04-2020

Læs en beskrivelse af forsøget, som er skrevet til patienter og pårørende. Teksten er skrevet af Kræftens Bekæmpelse.

Resume for patienterTilbage til søgeresultat