Gå til sygdomsliste

Pollux/MMY 3003-daratumumab

Tilbage til søgeresultat

Sygdom Myelomatose
Fase Fase 3
Kort titel Pollux/MMY 3003-daratumumab

Forsøgets lange titel Et fase 3 studie som sammenligner daratumumab, lenalidomid og dexamethason versus lenalidomid og dexamethason hos patienter med recidiverende eller refraktær myelomatose

Overordnede formål
  • At sammenligne effekten af daratumumab i kombination med lenalidomid og dexamethason versus lenalidomid og dexamethason i form af progressionsfri overlevelse hos patienter med recidiverende eller refraktær myelomatose


Undersøgelsesdesign Et fase 3, randomiseret, åbent, aktivt kontrolleret, parallelgruppe, multicenter studie.

Planlagt antal patienter 19
Startdato 26. oktober 2012
Deltagende afdelinger
  • Herlev Hospital (Lukket)
  • Odense Universitetshospital (Lukket)
  • Sjællands Universitetshospital, Roskilde (Lukket)
  • Vejle Sygehus (Lukket)
  • Aalborg Universitetshospital (Lukket)
Protokolnr Eudract nr.: 2012-002347-23. Den Videnskabsetiske Komite, nr: H-1-2012-065. Herlev KFE nr: MA 1213.
Diverse Baggrund
  • Der er relativt få effektive behandlingsmuligheder til kvinder med metastatisk brystkræft, som har progression eller recidiv efter at have modtaget både antracykliner og taxaner.
    Der er derfor brug for at finde nye behandlingsalternativer til disse patienter.
  • Det forventes, at ca 20-30 % af patienter med brystkræft har øget kopi antal af TOP1 genet og disse kvinder vil potentielt kunne have gavn af behandling med irinotecan.
Primær investigator Herlev Hospital
Dato for sidste revision 28-09-2016

Læs en beskrivelse af forsøget, som er skrevet til patienter og pårørende. Teksten er skrevet af Kræftens Bekæmpelse.

Resume for patienterTilbage til søgeresultat