Gå til sygdomsliste

Sygdom Lymfeknudekræft
Kort titel Fase 0 R-CHOP

Forsøgets lange titel Præklinisk fase 0 mikrodosis studie til vurdering af R-CHOP kemoterapeutikas påvirkning af genudtryk - etablering af en præklinisk model til molekylær vurdering af biologisk effekt in vivo

Overordnede formål
  • At etablere en procedure til præklinisk undersøgelse af genetiske og molekylære pathways, som benyttes af et givent lægemiddel.


Undersøgelsesdesign Et interventionsstudie med en metodestruktur som et fase 0 præklinisk studie.

Primære endpoints
  • At etablere en klinisk procedure for fase 0 studier med kombinationsterapien R-CHOP som udgangspunkt


Sekundære endpoints
  • At identificere de enkelte gener, der enten op- eller nedreguleres under R-CHOP behandling og på baggrund af disse data at identificere specifikke virkningsmekanismer og pathways for hvert enkelt stof og for terapiregimet som helhed


Inklusionskriterier
  • Indstillet til behandling med R-CHOP efter de gældende retningslinjer på Aalborg Universitetshosptal


Eksklusionskriterier
  • Patienter hvis kemoteraputiske behandling bliver aflyst.


Behandling
  • ARM B: GSK3052230 som IV infusion over 30 min. hver 3 uge i kombination med docetaxel indtil progression
  • ARM C: GSK3052230 som IV infusion over 30 min. hver 3 uge


Planlagt antal patienter Ca. 70 ptt. i alt på alle centre, ca. 10 ptt. på Rigshospitalet.

Startdato December 2013

Deltagende afdelinger
  • Rigshospitalet
Protokolnr EudrCT No. 2013-000354-21

Primær investigator Rigshospitalet
Dato for sidste revision 11-08-2011

Læs en beskrivelse af forsøget, som er skrevet til patienter og pårørende. Teksten er skrevet af Kræftens Bekæmpelse.

Resume for patienterTilbage til søgeresultat