Gå til sygdomsliste

Forsøgets titel: Calcium elektroporation til behandling af kutane metastaser

Tilbage til søgeresultat

Kræftsygdom Kutane metastaser
Tilbagefald (stadiet beskriver, hvor fremskreden sygdommen er)
Forklaring Calcium elektroporation er en helt ny og simpel kræftbehandling, hvor man lukker kalk ind i kræftcellerne ved hjælp af elektriske pulse, der skaber kortvarige sprækker i kræftcellernes membran. Forsøget undersøger, hvor effektiv behandlingen er på hudmetastaser.

Baggrund for forsøgsbehandlingen Alle celler er omgivet af en cellemembran. Den kontrollerer, hvilke stoffer der kan komme ind og ud af cellen.

Hvis man påvirker cellen med små elektriske strømstød (elektriske pulse), kan man lave sprækker i membranen og dermed kan andre stoffer som f.eks. kemoterapi lettere komme ind i cellen.

Denne behandlingsform kaldes for elektrokemoterapi. Behandlingen benyttes til nogle patienter med spredning af kræften til huden.

Calcium elektroporation er en ny form for behandling, hvor man, i stedet for kemoterapi, får kalk ind i kræftcellerne ved hjælp af elektriske pulse. Herved stiger kalkkoncentrationen i kræftcellerne og det er giftigt for kræftcellerne.

Projektet undersøger, om den nye behandling med kalk og elektroporation er lige så god som elektro kemoterapi.

Formål Forsøget skal undersøge effekten af calcium elektroporation på hudmetastaser.

Du kan deltage i forsøget hvis:
 • Du har kræft som har spredt sig til huden
 • Du har mindst 1 hudlæsion på mellem 0,5-3 cm, som man kan komme til at behandle med elektroporation
 • Du har fået tilbudt den gældende standardbehandling
 • Du har afsluttet eventuel kemoterapi eller stråleterapi mindst 2 uger før, du starter i forsøget
 • Du er selvhjulpen og oppegående mere end halvdelen af dagen (performancestatus 0-2)
 • Du har nok blodplader.


Du kan ikke deltage i forsøget hvis:
 • Du tidligere har fået bleomycin-behandling med over 200.000 Units/m2
 • Du tidligere har fået alvorlige allergiske reaktioner i forbindelse med bleomycin
 • Du har blødnings/størkningsforstyrrelser
 • Du er gravid eller ammer.


Sådan foregår behandlingen I forsøget deltager mellem 15 og 25 personer.

Du får behandlingen i serier. En behandlingsserie varer 21 dage.

Alle forsøgsdeltagere vil få behandling med SOL-901, som skal tages som en tablet hver morgen i 14 dage efterfulgt af 7 dages pause. I første behandlingsserie skal du regne med at være indlagt dag 1 og dag 14. I de øvrige behandlingsserier kan du tage tabletten hjemme.

Forsøget er det, man kalder et fase 1 forsøg. Det betyder, at forskerne forsøger at finde ud af, hvordan stoffet virker på den menneskelige organisme. Man forsøger derfor først at finde den rette dosis af stoffet – det vil sige den dosis, som deltagerne kan tåle uden at få for svære bivirkninger.

Det sker ved, at man øger dosis undervejs. De første patienter får en lille dosis, der så øges hos den næste gruppe patienter. Hver ny gruppe får således en højere dosis end den forrige, indtil der opstår uacceptable bivirkninger.

Behandlingsstop
Behandlingen stopper, hvis kræften bliver værre, hvis bivirkningerne bliver for store, eller hvis du selv ønsker at stoppe. Den kan også ophøre, hvis din forsøgslæge eller medicinalfirmaet, der har udviklet forsøgsstoffet, beslutter, at det er bedst for dig at stoppe.

Bivirkninger ved behandlingen Da det er første gang SOL-901 afprøves på mennesker, kan der opstå bivirkninger, som man ikke kender til på forhånd. Kendte bivirkninger til stoffet når det give direkte i blodårene er:
 • Kolinergt syndrom, som kan give svedeture, tåreflåd, svimmelhed, synsforstyrrelser, mavesmerter og diarré
 • Diarré
 • Fald i antallet af hvide blodlegemer, som kan give en øget risiko for infektion
 • Fald i antallet af røde blodlegemer (anæmi), som kan medføre træthed og kan være tilstrækkeligt alvorligt til at kræve blodtransfusion
 • Fald i antallet af blodplader
 • Hårtab
 • Kvalme og opkast
 • Træthed
 • Mindsket lyst til seksuelt samvær


Det skal understreges at de omtalte bivirkninger er mulige bivirkninger. Man får altså ikke nødvendigvis dem alle, og de fleste af dem kan lægerne forebygge og lindre.

De fleste bivirkninger er midlertidige og holder op i løbet af nogle uger eller måneder efter behandlingen. Inden forsøgsbehandlingen taler lægerne med dig om de mulige bivirkninger.
Her kan du få behandlingen
 • Herlev Hospital
Hvis du er interesseret i behandlingen, så tal med lægen på dit sygehus. Lægen kan undersøge, om behandlingen kan være en mulighed for dig.
Forsøgets id-numre
 • Protokolnr.: EudraCT Number.: 2014-005584-32

 • Denne side er sidst opdateret: 30-09-2019

  Lægefaglig beskrivelse af forsøget

  Læs en beskrivelse af forsøget, skrevet til læger og andre fagpersoner i sundhedsvæsnet. Teksten er skrevet af vores tidligere samarbejdspartner Sammenslutningen af Kræftafdelinger (SKA) eller Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC):

  Resume for fagpersoner

   

  Tilbage til søgeresultat