Gå til sygdomsliste

Forsøgets titel: Peritoneal skylning som led i optimeret diagnostisk udredning af cardia cancer

Tilbage til søgeresultat

Kræftsygdom Kræft i mavesækken
Baggrund for forsøgsbehandlingen Når man opererer for kræft i mavesækken, vil man gerne vide om kræften har spredt sig i bughulen.

Hvis metastaserne (kræftceller der har spredt sig) har nået et vist stadie og er vokset nok, kan man se dem med det blotte øje.

Men hvis der kun er få spredte kræftceller, der "svømmer" rundt i bughulen, kan man ikke få øje på dem.

I dette forsøg undersøger man, om man kan opdage de få metastaser med en såkaldt peritoneal skylning i bughulen.

Metoden går ud på at skylle bughulen med vand, opsamle skyllevæsken og analysere cellerne i vandet for at se, om der skulle være tale om ondartede celler.

Ved at se i et mikroskop, kan man opdage spredning af kræftceller på et meget tidligt stadie, inden det er blevet til synlig spredning.

Formål Forsøget drejer sig om at påvise en tidlig spredning af kræft i mavesækken hos patienter, som kan behandles med operation. Det består af to projekter:

PROJEKT 1
Her ser man, om man med en peritoneal skylning i bughulen kan opdage de få, fritsvømmende metastaser før eller efter patienterne har fået kemoterapi.

Man skal vurdere, hvordan prognosen er for opererede patienter, der har haft få frie metastaser, men ingen større spredning.

Man evaluerer værdien af en CT scanning, når man skal vurdere forekomsten af spredning, og hvorvidt patienten egner sig til at blive opereret. Det gør man ved at sammenligne resultaterne fra tidligere scanningerne med resultaterne af en kikkertundersøgelse, foretaget inden operationen.

PROJEKT 2
Her skal man undersøge forholdet mellem forekomsten af levermetastaser (M1 sygdom )og prognosen for patienter, der fra januar 2011 - juli 2013 gennemgik en kikkertundersøgelse, som led i en vurdering af om de kunne behandles med operation .

Du kan deltage i forsøget hvis:
 • Du har kræft i mavesækken, der kan opereres væk, og du er henvist til Kirurgisk Gastroenterologisk Afdeling C, Abdominalcentret på Rigshospitalet(Projekt 1)
 • Du tidligere er blevet henvist til Kirurgisk Gastroenterologisk Afdeling C, Abdominalcentret på Rigshospitalet, med kræft i mavesækken, og du i løbet af 2010-2012 har fået en diagnostisk kikkertundersøgelse, da man skulle vurdere, om du kunne opereres (Projekt 2)
 • Du er fyldt 18 år.


Sådan foregår behandlingen Du starter med at få en grundig helbredsundersøgelse, inden behandlingen går i gang.
Herefter deles patienterne i to grupper ved lodtrækning:
 • Gruppe 1: Standardbehandling (bortezomib, lenalidomid og dexamethason)
 • Gruppe 2: Standardbehandling (bortezomib, lenalidomid og dexamethason) + daratumumab
Bortezomib og daratumumab vil du få som injektioner på hospitalet under huden. Lenalidomid og dexamethason vil du få som tabletter. Du kan tage tabletterne derhjemme og behøver ikke at være indlagt.

Så længe varer behandlingen
Behandlingens varighed er ca. 5 år. Den eksakte behandlingsperiode afhænger af vedligeholdelsesbehandlingen, der er vedvarende indtil myelomatosen forværres.

Kontrol
Efter vedligeholdelsesbehandlingen vil lægerne indsamle opfølgende oplysninger hver 4. måned om dine reaktioner på behandlingen. Disse oplysninger kan indhentes under de regelmæssige lægebesøg eller via telefonkontakter hver 4. måned.

Bivirkninger ved behandlingen På min.medicin.dk kan du læse om bivirkningerne til de forskellige stoffer:

Det skal understreges at de omtalte bivirkninger er mulige bivirkninger. Man får altså ikke nødvendigvis dem alle, og de fleste af dem kan lægerne forebygge og lindre.

De fleste bivirkninger er midlertidige og holder op i løbet af nogle uger eller måneder efter behandlingen. Inden forsøgsbehandlingen taler lægerne med dig om de mulige bivirkninger.
Her kan du få behandlingen
 • Herlev Hospital
 • Odense Universitetshospital (Lukket)
 • Rigshospitalet
 • Sjællands Universitetshospital, Roskilde
 • Vejle Sygehus
 • Aalborg Universitetshospital (Lukket)
 • Århus Universitetshospital
Hvis du er interesseret i behandlingen, så tal med lægen på dit sygehus. Lægen kan undersøge, om behandlingen kan være en mulighed for dig.
Forsøgets id-numre
 • Protokolnr.: ClinicalTrial.gov nr: NCT02743221, EudraCT nr: 2015-004544-18

 • Denne side er sidst opdateret: 14-11-2016

  Lægefaglig beskrivelse af forsøget

  Læs en beskrivelse af forsøget, skrevet til læger og andre fagpersoner i sundhedsvæsnet. Teksten er skrevet af vores tidligere samarbejdspartner Sammenslutningen af Kræftafdelinger (SKA) eller Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC):

  Resume for fagpersoner

   

  Tilbage til søgeresultat