Gå til sygdomsliste

Forsøgets titel: EndoVe

Tilbage til søgeresultat

Kræftsygdom Endetarmskræft, Tyktarmskræft
Forklaring I dette forsøg på Herlev Hospital afprøver lægerne en ny behandlingsmetode, hvor de giver elektrokemoterapi via en kikkert som ved en kikkertundersøgelse. Det er et forsøg til patienter der har tyk- eller endetarmstarmskræft, som ikke kan fjernes med en operation.

Baggrund for forsøgsbehandlingen Elektrokemoterapi er en nyere form for behandling, der allerede anvendes til forskellige kræfttyper.

F.eks. har elektrokemoterapi siden januar 2012 været standardbehandling for patienter med kræft i huden på Herlev Hospital, og behandlingen har vist sig at være effektiv for denne patientgruppe.

I behandlingen bruger man normalt elektroder. Nu har man udviklet en elektrode kaldet EndoVE, der kan nå kræftknuder i tyktarmen. Det foregår ved, at man via en kikkert placerer elektroden på kræftknuden.

I dette forsøg afprøver man elektrodens sikkerhed og undersøger behandlingseffekten.Hvad er elektrokemoterapi?

Elektrokemoterapi er en ny måde at behandle kræft på. Det går ud på at påvirke kræftknuden med strøm i få sekunder, samtidig med at man behandler med kemoterapi.

Mens du er bedøvet, sender man små elektriske pulse gennem kræftknuden med en elektrode. Strømmen skaber sprækker i kræftcellerne, så kemoterapien meget bedre kan trænge ind i kræftcellerne, hvilket betyder at effekten af kemoterapien bliver øget flere hundrede gange.

Behandlingen virker kun i det område, som elektroden sender strømmen igennem.

Du kan deltage i forsøget hvis:
 • Du har tyk- eller endetarmskræft
 • Et tværfagligt team af kirurger, radiologer og onkologer er enige om, at endoskopisk elektrokemoterapi er det bedste tilbud til dig, fordi der ikke er nogen mulig helbredende behandling
 • Din sygdom kan kureres, men du ikke ønsker standardbehandling.
 • Du er selvhjulpen og oppegående mere end halvdelen af dagen (performancestatus 2)
 • Du ikke har fået kræftbehandling indenfor 2 uger. Hvis du har fået Bevacizumab skal det være mere end 8 uger siden.


Du kan ikke deltage i forsøget hvis:
 • Der er tegn på, at du ikke kan tåle kemoterapien bleomycin
 • Du har problemer med blodstørkning
 • Du har en svær inflammatorisk tarm
 • Du har hjertearytmi eller pacemaker
 • Du har epilepsi, hepatitis B/C eller HIV.


Sådan foregår behandlingen Behandlingen strækker sig over 6 måneder. I løbet af den tid er der op til 6 besøg, eksklusiv skanninger: Forundersøgelse, behandlingsdag og opfølgning 6, 12, 18 og 24 uger efter første behandling.

Du vil blive behandlet med elektrokemoterapi 1-3 gange i løbet af de 6 måneder.

Behandlingen vil i store træk foregå på samme måde som en almindelig kikkertundersøgelse af tyktarmen (koloskopi).

Ud over kikkertundersøgelsen vil du få sprøjtet kemoterapi ind i en blodåre eller alternativt direkte ind i kræftknuden. Kemoterapien, der bliver brugt i undersøgelsen, hedder bleomycin.

Bagefter vil du få korte elektriske pulse, på sekunders varighed, sendt direkte gennem kræftknuden.

De elektriske pulse gives vha. elektroden, der er sat fast til kikkerten. Behandlingen tager ca. 30 min

Hvis behandlingen er succesfuld, forventes kræftknuden at skrumpe i ugerne efter behandlingen.

OPFØLGNING EFTER BEHANDLINGEN
Du skal til flere opfølgningsbesøg efter første behandling, så lægen kan vurdere, om det er gavnligt for dig at få gentaget behandlingen.

Lægen undersøger dig og registrerer, om du har haft bivirkninger til behandlingen. Du får foretaget en kikkertundersøgelse, og der tages en vævsprøve fra det behandlede område.

Du vil i forløbet også blive fulgt med MR scanninger. Der foretages scanning før første behandling, på behandlingsdagen (efter du er behandlet), 4 uger, 12 uger og 24 uger efter behandlingen.

Forsøget vil blive afsluttet før tid, hvis du får for alvorlige bivirkninger, hvis den ansvarlige for forsøget af anden grund skønner at forsøget bør stoppe, eller hvis du selv ønsker at stoppe behandlingen.

Når hele forsøget er afsluttet, har du mulighed for at blive informeret om forsøgets resultater.

Bivirkninger ved behandlingen Kikkerundersøgelsen:
Risici ved kikkerundersøgelsen omfatter kraftig blødning, hul på tarmen, tarminfektion og bivirkninger til bedøvelsen. Disse komplikationer er dog mindre almindelige.

Kemoterapi (bleomycin):
I dette forsøg er dosen af den anvendte medicin mindre, end den der anvendes i normal kemoterapi, og man forventer derfor ikke svære bivirkninger. Uanset dosis, kan der være bivirkninger forbundet med kemoterapien såsom kvalme, opkastning og feber.

De elektriske pulse og kikkertelektroden
De elektriske pulse vil give kortvarige sammentrækninger af de underliggende muskler, sammentrækningen varer kun den tid, det elektriske stød gives. Der er ingen kendte bivirkninger til kikkertelektroden.

Det skal understreges at de omtalte bivirkninger er mulige bivirkninger. Man får altså ikke nødvendigvis dem alle, og de fleste af dem kan lægerne forebygge og lindre.

De fleste bivirkninger er midlertidige og holder op i løbet af nogle uger eller måneder efter behandlingen. Inden forsøgsbehandlingen taler lægerne med dig om de mulige bivirkninger.
Her kan du få behandlingen
 • Herlev Hospital
Hvis du er interesseret i behandlingen, så tal med lægen på dit sygehus. Lægen kan undersøge, om behandlingen kan være en mulighed for dig.
Forsøgets id-numre
 • Protokolnr.: EudraCT nr 2012-001248-23

 • Denne side er sidst opdateret: 14-06-2015

  Lægefaglig beskrivelse af forsøget

  Læs en beskrivelse af forsøget, skrevet til læger og andre fagpersoner i sundhedsvæsnet. Teksten er skrevet af vores tidligere samarbejdspartner Sammenslutningen af Kræftafdelinger (SKA) eller Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC):

  Resume for fagpersoner

   

  Tilbage til søgeresultat