Gå til sygdomsliste

Forsøgets titel: CARFI

Tilbage til søgeresultat

Kræftsygdom Myelomatose (knoglemarvskræft)
Forklaring I dette forsøg får patienter med tilbagefald af myelomatose standardbehandling, de også fik inden tilbagefaldet. Men denne gang kombinerer man behandlingen med et nyt stof kaldet Carfilzomib, givet inden standarbehandlingen. Man formoder det vil øge effekten af standardbehandlingen.

Baggrund for forsøgsbehandlingen Standardbehandling mod myelomatose består af højdosis kemoterapi og stamcelletransplantation.

Hvis patienter får et tilbagefald gentager man normalt denne behandling, selv om man ved at behandlingseffekten ofte er mindre anden gang

Nu har forskere fundet ud af, at man formodentligt vil kunne forøge effekten af standardbehandling anden gang, hvis man kombinerer den med et nyt stof, kaldet Carfilzomib.

Patienterne får forsøgsstoffet som en del af deres forbehandling (induktionsbehandling), inden man gentager højdosis kemoterapien og stamcelletransplantationen.

Carfilzomib er beslægtet med Velcade®, der gennem en årrække er blevet brugt som induktionsbehandling.

Tidligere undersøgelser tyder på, at Carfilzomib kan have en kraftigere effekt på myelomatose, og at det i modsætning til Velcade®, ikke har nervebetændelse som bivirkning.

Man formoder også, at vedligeholdelsesbehandling med Carfilzomib, givet efter højdosisbehandlingen, kan have en positiv effekt.

Formål Forsøget skal undersøge:
 • Om man kan øge effekten af standardbehandlingen, hvis man inden standardbehandlingen giver carfilzomib, så man dermed kan holde sygdommen under kontrol i længere tid.
 • Om carfilzomib som vedligeholdelsesbehandling kan forlænge tiden, man kan holde sygdommen under kontrol.
 • Bivirkninger til carfilzomib i de nævnte situationer.


Sådan foregår behandlingen Behandlingen består af tre faser: Induktionsbehandling, højdosisbehandling med støtte fra stamcelletransplantation samt vedligeholdelsesbehandling.

Alle patienter får induktionsbehandling, efterfulgt af højdosisbehandling og stamceller. Derefter får nogle patienter vedligeholdelsesbehandling med en kombination af carfilzomib og dexamethason, mens resten af patienterne observeres uden vedligeholdelsesbehandling

INDUKTIONSBEHANDLINGEN
Behandlingen foregår ambulant på hospitalet – dvs. uden at man skal være indlagt. Den består af 4 behandlingsserier. Hver serie varer 28 dage.

Du vil i hver serie få behandling med stofferne:
 • Dexamethason som du også tager som tabletter på dag 1, 2, 8, 9, 15 og 16.
 • Cyclophosphamid som du tager som tabletter på dag 1, 8 og 15
 • Carfilzomib (forsøgsmedicinen) som du får som en indsprøjtning i en blodåre dag 1, 2, 8, 9, 15 og 16
Dag 17-28 er der pause i behandlingen

HØJDOSIS KEMOTERAPI MED STAMCELLETRANSPLANTATION
Behandlingen består af:
 • Stamcelletransplantation som du får 2 dage efter Melphalan.
 • Carfilzomib som du får som en indsprøjtning samme dag som Melphalan og igen dagen efter
 • Melphalan som du får som en indsprøjtning på en nærmere aftalt dag
VEDLIGEHOLDELSESFASEN.
Denne del af forsøget er et lodtrækningsforsøg. En computer trækker lod blandt forsøgets deltagere og deler dem op i to grupper. Den ene gruppe får forsøgsmedicinen. Den anden gruppe observeres kun ved kontrolbesøg.

Man anvender lodtrækning, fordi der ikke findes en standardbehandling til vedligeholdelsesfasen. Man kan derfor ikke sammenligne stoffet med en anden behandling. I stedet er forsøgslægerne nødt til kun at observere nogle af patenterne for at finde ud af, om forsøgsstoffet har en effekt.

Man trækker lod to måneder efter højdosisbehandlingen.

Behandling med Carfilzomib (forsøgsmedicin) får du som indsprøjtning i en blodåre hver anden uge, så længe behandlingen har effekt. Lægerne øger dosis øges, hvis der ikke optræder bivirkninger. Derudover får du Dexamethason som tabletter, du tager samme dag som du får carfilzomib

For hele forsøget gælder, at alle deltagere skal møde til kontrol hver 8. uge efter højdosisbehandling med stamcellestøtte.

Her kan du få behandlingen
 • Herlev Hospital
 • Odense Universitetshospital (Lukket)
 • Rigshospitalet (Lukket)
 • Sjællands Universitetshospital Roskilde
 • Aalborg Universitetshospital
 • Århus Universitetshospital
Hvis du er interesseret i behandlingen, så tal med lægen på dit sygehus. Lægen kan undersøge, om behandlingen kan være en mulighed for dig.
Forsøgets id-numre
 • Protokolnr.: EudraCT nr: 2013-003789-15. Videnskabsetisk komite: N-20130064.

 • Denne side er sidst opdateret: 20-10-2015

  Lægefaglig beskrivelse af forsøget

  Læs en beskrivelse af forsøget, skrevet til læger og andre fagpersoner i sundhedsvæsnet. Teksten er skrevet af vores samarbejdspartner Sammenslutningen af Kræftafdelinger (SKA):

  Resume for fagpersoner

   

  Gå til SKAs hjemmeside

   

  Tilbage til søgeresultat