Gå til sygdomsliste

Sygdom Prostatakræft
Stadie Stadie 4
Fase Fase 2
Kort titel ODX-002

Forsøgets lange titel Et randomiseret, dobbeltblindt, placebo-kontrolleret, multicenter fase II-forsøg til evaluering af ODX (Osteodex) effekt og tolerabilitet ved metastatisk kastrationsresistent prostatakræft (CRPC)

Overordnede formål Evaluere effekt og tolerabilitet af den bedste standardbehandling plus Osteodex sammenlignet med den bedste standardbehandling plus placebo

Undersøgelsesdesign Randomiseret, dobbeltblindt, multicenter fase 2 studie

Primære endpoints
  • Relative ændringer i respons markører til knoglestofskiftet (B-ALP og S-P1NP) fra baseline og efter 24 uger


Sekundære endpoints
  • Relative ændringer i respons markører til knoglestofskiftet ((B-ALP, S-P1NP, S-CTX og osteocalcin) med 2 ugers intervaller
  • PSA respons
  • Smerte
  • Forbrug af smertestillende medicin
  • Samlet overlevelse
  • Knoglemetastaser ved hjælp af knoglescanning
  • Sikkerhed
  • Livskvalitet


Deltagende afdelinger
  • Århus Universitetshospital
Primær investigator Århus Universitetshospital
Dato for sidste revision 09-06-2017

Læs en beskrivelse af forsøget, som er skrevet til patienter og pårørende. Teksten er skrevet af Kræftens Bekæmpelse.

Resume for patienterTilbage til søgeresultat