Gå til sygdomsliste

Forsøgets titel: Effekten af geriatrisk intervention hos skrøbelige ældre patienter i adjuverende kemoterapi for tarmkræft

Tilbage til søgeresultat

Kræftsygdom Endetarmskræft, Tyktarmskræft
Stadie 2, Stadie 3 (stadiet beskriver, hvor fremskreden sygdommen er)
Forklaring Skrøbelige, ældre patienter, opereret for tyk- og endetarmskræft, har svært ved at tåle den kemoterapi, de får efter operationen. Forsøget ser, om man ved at inddrage specialister i ældresygdomme, kan forbedre de ældres helbredsmæssige situation, så flere af dem kan gennemføre kemoterapien.

Her kan du få behandlingen
  • Herlev Hospital
Hvis du er interesseret i behandlingen, så tal med lægen på dit sygehus. Lægen kan undersøge, om behandlingen kan være en mulighed for dig.
Forsøgets id-numre

Denne side er sidst opdateret: 23-09-2013

Lægefaglig beskrivelse af forsøget

Læs en beskrivelse af forsøget, skrevet til læger og andre fagpersoner i sundhedsvæsnet. Teksten er skrevet af vores tidligere samarbejdspartner Sammenslutningen af Kræftafdelinger (SKA) eller Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC):

Resume for fagpersoner

 

Tilbage til søgeresultat