Gå til sygdomsliste

Et randomiseret, dobbeltblindet, multicenter fase 3-forsøg der sammeligner veliparib i kombination med carboplatin og paclitaxel vs. placebo plus carboplatin og paclitaxel hos forsøgsdeltagere med tidligere ikke-behandlet fremskreden eller metastatisk squ

Tilbage til søgeresultat

Sygdom Lungekræft, ikke småcellet
Stadie Stadie 3, Stadie 4
Fase Fase 3
Kort titel Et randomiseret, dobbeltblindet, multicenter fase 3-forsøg der sammeligner veliparib i kombination med carboplatin og paclitaxel vs. placebo plus carboplatin og paclitaxel hos forsøgsdeltagere med tidligere ikke-behandlet fremskreden eller metastatisk squamous ikke-småcellet lungekræft (NSCLC)

Forsøgets lange titel Et randomiseret, dobbeltblindet, multicenter fase 3-forsøg der sammeligner veliparib i kombination med carboplatin og paclitaxel vs. placebo plus carboplatin og paclitaxel hos forsøgsdeltagere med tidligere ikke-behandlet fremskreden eller metastatisk squamous ikke-småcellet lungekræft (NSCLC)

Overordnede formål At påvise, hvorvidt deltagere med fremskreden eller metastatisk squamous NSCLC klarer sig bedre med veliparib i kombination med carboplatin og paclitaxel sammenlignet med placebo i kombination med carboplatin og paclitaxel

Undersøgelsesdesign Internationalt, randomiseret 1:1, dobbeltblindet, fase 3 forsøg

Primære endpoints
 • Samlet overlevelse, OS


Sekundære endpoints
 • Progressionfri overlevelse
 • Objektiv responsrate


Inklusionskriterier
 • Cytologisk eller histologisk bekræftet NSCLC
 • Incurabel, avanceret eller metastatisk NSCLC (stadie IIIB eller IV)
 • Målbar sygdom
 • PS 0-1
 • Adekvate blodprøver


Eksklusionskriterier
 • Kendt overfølsomhed over for paclitaxel eller platinforbindelser
 • Perifer neuropati ≥ grad 2.
 • Ikke-planocellulært NSCLC
 • Forudgående systemisk antineoplastisk behandling for fremskreden eller metastatisk NSCLC.
 • Modtaget adjuverende kemoterapi indenfor 12 måneder
 • Modtaget naturlægemidler eller ikke-receptpligtige antineopltisk-cancer kosttilskud indenfor 2 uger
 • Ekstern strålebehandling indenfor 2 uger
 • Betydelig medicinsk sygdom
 • Tidligere behandling med PARP inhibitor


Behandling ATOR-1015 administreres i.v. hver 14. dag i serier af 28 dage.
DLT perioden er på 17 dage (til 48 timer efter 2. behandling). Der skal gå mindst 2 dage imellem dosering af første og anden patient på hvert dosistrin.

Planlagt antal patienter Total: 53, 8 patienter på Rigshospitalet

Startdato Marts 2020

Deltagende afdelinger
 • Rigshospitalet
Protokolnr Clinicaltrials.gov nr.: NCT03782467

Diverse Sponsor: Alligator Bioscience

Primær investigator Rigshospitalet
Dato for sidste revision 15-07-2020

Læs en beskrivelse af forsøget, som er skrevet til patienter og pårørende. Teksten er skrevet af Kræftens Bekæmpelse.

Resume for patienterTilbage til søgeresultat