Gå til sygdomsliste

Forsøgets titel: Sopra

Tilbage til søgeresultat

Kræftsygdom Akut myeloid leukæmi (AML)
Forklaring Dette forsøg sammenligner effekten af et nyt stof kaldet selinexor (KPT-330) med standardbehandling mod tilbagefald af akut myeloid leukæmi. Det er til patienter der er fyldt 60 år, som har fået første behandling uden effekt, eller som har fået tilbagefald efter behandlingen.

Baggrund for forsøgsbehandlingen Får du tilbagefald af akut myeloid leukæmi behandler man det normalt med transfusioner af røde blodlegemer og blodplader - med eller uden tillæg af kemoterapi.

Selinexor er et nyt stof, der hæmmer transporten af molekyler inde i leukæmiceller. Det kan have den effekt at det standser sygdommens vækst.

Forsøget skal sammenligne effekten af selinexor med standardbehandlingen.

Du kan deltage i forsøget hvis:
 • Du er 60 år eller ældre, og har fået tilbagefald af akut myeloid leukæmi efter tidligere behandling
 • Du ikke skal knoglemarvstransplanteres
 • Du er selvhjulpen og oppegående mere end halvdelen af dagen (performancestatus 0-2)
 • For nylig har fået lavet en knoglemarvsundersøgelse
 • Det er mindst to uger siden din sidste behandling for leukæmi (bortset fra behandling med hydroxyurea).


Du kan ikke deltage i forsøget hvis:
 • Du har været i behandling med forsøgsmedicin inden for de sidste tre uger før første dosis i dette studie
 • Du har leukæmi-sygdom i hjerne eller hjernehinder
 • Du har kronisk myeloid leukæmi i blast transformation. Du må godt have haft forudgående myelodysplastisk syndrom
 • Du skal have en større kirurgisk operation inden for to uger før første dosis af studiemedicin
 • Du har anden aktiv livstruende sygdom
 • Du har aktiv hepatitis B virus (HBV) eller C virus (HCV) -infektion; eller positive for HCV ribonukleinsyre (RNA) eller HBsAg (HBV overflade antigen)
 • Du har HIV-infektion
 • Du ikke kan sluge tabletter, eller du har en mave- tarmsygdom der forhindrer, at du kan optage tabletter gennem tarmen.


Forsøgsmetode Forsøget er et lodtrækningsforsøg. En computer trækker lod blandt forsøgets deltagere og deler dem op i to grupper. Den ene gruppe får selinexor, den anden gruppe får en af tre standardbehandlinger.

Sådan foregår behandlingen Du tager selinexor som tabletter to gange om ugen, og samtidig får du blod- eller blodpladetransfusioner hvis det er nødvendigt.

Skal du have standardbehandlingen får du en af følgende behandlinger alt efter din sygdom:
 • Transfusioner plus demethylerende middel ( indsprøjtning under huden eller i blodåre).
 • Transfusioner plus Ara-C (indsprøjtning under huden)
 • Transfusioner plus Hydroxurea (tabletter)
HVOR LÆNGE VARER BEHANDLINGEN?
Planen er, at man får forsøgsbehandlingen så længe den virker.

Hvis behandlingen ikke virker (leukæmien vokser), stoppes behandlingen.

I så fald skal du aftale din videre behandling med lægerne fra den hospitalsafdeling, du normalt er tilknyttet.

Bivirkninger ved behandlingen Her kan du se de bivirkninger, som mere end 10 % af patienterne får af selinexor:
 • Kvalme, nedsat appetit, træthed, opkastning, vægttab
 • Diarré
 • Ændret smagsoplevelse
 • Synsændringer, herunder sløret syn
 • Lave blodpladetal
 • Fald i røde blodlegemer
 • Lavt saltindhold i blodet


Det skal understreges at de omtalte bivirkninger er mulige bivirkninger. Man får altså ikke nødvendigvis dem alle, og de fleste af dem kan lægerne forebygge og lindre.

De fleste bivirkninger er midlertidige og holder op i løbet af nogle uger eller måneder efter behandlingen. Inden forsøgsbehandlingen taler lægerne med dig om de mulige bivirkninger.
Her kan du få behandlingen
 • Herlev Hospital (Midlertidig lukket)
 • Odense Universitetshospital
 • Rigshospitalet (Lukket)
 • Århus Universitetshospital
Hvis du er interesseret i behandlingen, så tal med lægen på dit sygehus. Lægen kan undersøge, om behandlingen kan være en mulighed for dig.
Forsøgets id-numre
 • Protokolnr.: EudraCT nr: 2014-000920-26.

 • Denne side er sidst opdateret: 19-05-2015

  Lægefaglig beskrivelse af forsøget

  Læs en beskrivelse af forsøget, skrevet til læger og andre fagpersoner i sundhedsvæsnet. Teksten er skrevet af vores tidligere samarbejdspartner Sammenslutningen af Kræftafdelinger (SKA) eller Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC):

  Resume for fagpersoner

   

  Tilbage til søgeresultat