Gå til sygdomsliste

I-WALK-CRC: Interval-gangtræning for Colorectal Cancer Patienter

Tilbage til søgeresultat

Sygdom Tyktarmskræft
Stadie Stadie 1, Stadie 2, Stadie 3
Kort titel I-WALK-CRC: Interval-gangtræning for Colorectal Cancer Patienter

Forsøgets lange titel I-WALK-CRC: Interval-gangtræning for colorectal cancer patienter - En undersøgelse af gennemførbarhed og effekterne af intervalgangtræning for colorectal cancer patienter med brug af smart phone applikation som træningsmodalitet

Overordnede formål
 • At afdække sikkerheden (safety), gennemførbarheden (feasibility, adherence og compliance) af InterWalk (interval-gangtræning) samt evaluere effekten på hjertemetabolisk sundhedsprofil, sammenlignet med en kontrolgruppe, hvor intruksen for interval-gangtræning først iværksættes efter 12 uger (venteliste-gruppe)


Undersøgelsesdesign Et prospektivt, randomiseret, (venteliste-) kontrolleret pilot-studie.

Primære endpoints
 • Ændring i VO2peak


Sekundære endpoints Ændring i:
 • Kropsvægt og kropsammensætning af muskel- og fedtmasse
 • Insulinfølsomhed
 • Biokemi
 • Kognitive funktioner
 • VO2peak (sekundær sammenligning)
 • Livskvalitet


Inklusionskriterier
 • Opereret for tyk- eller endetarmscancer stadium I-III
 • Har afsluttet eventuel adjuverende kemoterapi


Eksklusionskriterier
 • Planlagt større kirurgisk procedure inden for 24 uger efter inklusion
 • Graviditet
 • Anden kendt nuværende malignitet (tidligere malignitet er ikke eksklusionskriterie, hvis den onkologiske behandling er afsluttet)
 • Performance status > 1
 • Fysisk aktivitetsniveau højere end 150 minutters moderat intensitet per uge (svarende til sundhedsstyrelsens anbefalinger)
 • Ikke-dansk talende/forstående


Behandling Randomisering mellem intervention med Inter-Walk applikation eller kontrolgruppe.
Inter-Walk gruppe: downloader applikationen Inter-Walk. Udfører et træningsprogram som indeholder gentagne cykler af henholdsvis 3 minutters langsom gang og 3 minutters hurtig gang. Ganghastighederne for interval-programmet beregnes ud fra den individuelle tilpasningstest. Patienterne vil blive foreskrevet at udføre 150 intervalgang minutter om ugen, som 5 sessioner af 30min.
Venteliste-kontrol gruppe: følger standard-procedure for denne patientgruppe.

Planlagt antal patienter 40

Startdato April 2015

Slutdato Juli 2016

Deltagende afdelinger
 • Bispebjerg Hospital
 • Herlev Hospital
 • Hvidovre Hospital
 • Rigshospitalet
Protokolnr Clinicaltrials.gov: NCT02403024, Videnskabsetisk komite nr: H-1-2014-111

Primær investigator Rigshospitalet
Dato for sidste revision 27-03-2017

Læs en beskrivelse af forsøget, som er skrevet til patienter og pårørende. Teksten er skrevet af Kræftens Bekæmpelse.

Resume for patienterTilbage til søgeresultat