Gå til sygdomsliste

JAK1-2 hæmmerbehandling (INC424)

Tilbage til søgeresultat

Sygdom Myelofibrose (MF), Polycytæmia Vera (PV)
Kort titel JAK1-2 hæmmerbehandling (INC424)

Overordnede formål
  • At registrere national anvendelse af JAK1/JAK2-inhibitorer i behandlingen af patienter med myelofibrose
  • At evaluere og følge implementeringen af monitoreringsprogram for behandling med JAK1/ JAK2 inhibitoren Ruxolitinib (INC424) - som monoterapi af patienter med myelofibrose
  • At studere om behandling med Ruxolitinib i henhold til et standardiseret design reducerer JAK2 V617F allelbyrden bedømt udfra qPCR hos JAK2 V617F muterede patienter
  • At studere om der er forskelle i responsmønstre (defineret udfra internationale responskriterier, herunder tid til respons) mellem JAK-2 positive og JAK2-negative patienter


Undersøgelsesdesign National, prospektiv registerundersøgelse (observationsstudie).

Inklusionskriterier
  • En bekræftet diagnose med JAK2V617 positiv eller JAK2V617F negativ primær myelofibrose, post-polycythaemia vera myelofibrose, post-essentiel thrombocytose myelofibrose eller
    transitionel PV i henhold til WHO diagnosekriterier 2008


Behandling Ingen behandling, udelukkende registerundersøgelse.

Planlagt antal patienter Over en 5-årig periode forventes der at blive registeret ca. 75 patienter i DK .

Startdato 2013

Deltagende afdelinger
  • Sjællands Universitetshospital, Roskilde
Primær investigator Sjællands Universitetshospital, Roskilde
Dato for sidste revision 17-04-2015

Læs en beskrivelse af forsøget, som er skrevet til patienter og pårørende. Teksten er skrevet af Kræftens Bekæmpelse.

Resume for patienterTilbage til søgeresultat