Gå til sygdomsliste

Forsøgets titel: Doxo

Tilbage til søgeresultat

Kræftsygdom Hodgkin Lymfom ( HL), Non-Hodgkin Lymfom (NHL)
Forklaring Dette forsøg skal undersøge, om man ved hjælp af MIBG- og PET/MR-scanninger tidligt kan påvise hjerteskade, der opstår pga. behandling med kemoterapi med stoffet doxorubicin. Deltagelse i forsøget har ingen indvirkning på planlægning og valg af behandling af din sygdom.

Baggrund for forsøget Lymfekræft rammer ca. 1000 danskere årligt.

Behandlingen er flerstofs-kemoterapi, hvor stoffet Doxorubicin som regel indgår. Doxorubicin er en form for kemoterapi, der er yderst effektiv og som bidrager væsentligt til overlevelsen ved lymfekræft.

Desværre er brugen af Doxorubicin forbundet med risiko for varig skade på hjertet, der som regel først viser sig flere år efter endt behandling, hvor skaden er sket og behandlingsmulighederne er indskrænket til symptomlindring.

Derfor undersøger man i dette forsøg, om man ved hjælp af scanninger tidligt i behandlingsforløbet kan forudse, om der vil opstå hjerteskader, så man kan behandle det præventivt.

Forsøget er samarbejde på Rigshospitalet mellem Hæmatologisk Klinik og Hjertemedicinsk Klinik, der beskæftiger sig med henholdsvis blodsygdomme og hjertesygdomme.

Sådan foregår forsøget Du kan deltage i forsøget, hvis du har nydiagnosticeret lymfekræft og skal have kemoterapi med Doxorubicin.

Du følger standardprogrammet for behandling og kontrol af lymfekræft på Hæmatologisk Klinik på Rigshospitalet.

Derudover skal du gennemgå en række ekstra scanninger i løbet af det første år efter diagnosen er stillet. De første scanninger ligger på 3 forskellige dage omkring starten af kemoterapiforløbet.

De sidste scanninger ligger hhv. efter 4 serier kemoterapi og 1 år efter starten på kemoterapi.

På baggrund af de første scanninger vurderes det, om kemoterapien har en akut målbar skadelig effekt på hjertet. Ved hjælp af den sene scanning vurderes det, om der er tegn til begyndende bindevævsdannelse i hjertet (kronisk skade) med risiko for senere forringelse af hjertets pumpefunktion.
.

Her foregår forsøget
 • Rigshospitalet
Hvis du er interesseret i forsøget, så tal med lægen på dit sygehus. Lægen kan undersøge, om det kan være en mulighed for dig.
Forsøgets id-numre
 • Protokolnr.: EudraCT nr: 2014-002226-13.

 • Denne side er sidst opdateret: 20-10-2015

  Lægefaglig beskrivelse af forsøget

  Læs en beskrivelse af forsøget, skrevet til læger og andre fagpersoner i sundhedsvæsnet. Teksten er skrevet af vores tidligere samarbejdspartner Sammenslutningen af Kræftafdelinger (SKA) eller Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC):

  Resume for fagpersoner

   

  Tilbage til søgeresultat