Gå til sygdomsliste

Forsøgets titel: Apact

Tilbage til søgeresultat

Kræftsygdom Bugspytkirtelkræft
Forebyggende behandling efter operation, Stadie 1, Stadie 2 (stadiet beskriver, hvor fremskreden sygdommen er)
Forklaring Dette forsøg undersøger om behandling med to slags kemoterapi, nab-paclitaxel og gemcitabin, er bedre end standardbehandling med gemcitabin alene. Det er til patienter, der er blevet opereret raske for bugspytkirtelkræft.

Baggrund for forsøgsbehandlingen Efter en helbredende operation for bugspytkirtelkræft er standardbehandling 4-6 måneders kemoterapi med gemcitabin.

I dette forsøg kombinerer man gemcitabin med nab-paclitaxel (Abraxane®) for at se om det er bedre end standardbehandling med gemcitabin alene.

Nab-paclitaxel er kemostoffet paclitaxel (også kendt som Taxol) kombineret med proteinet albumin.

Du kan deltage i forsøget hvis:
 • Du har myelomatose, og har fået tilbagefald, eller din sygdom er blevet værre, selv om du har fået behandling
 • Lægerne kan måle om din sygdom udvikler sig
 • Dine organer og knoglemarv fungerer tilstrækkelig til at du kan deltage i forsøget
 • Du er selvhjulpen og oppegående mere end halvdelen af dagen (performancestatus 2)


Du kan ikke deltage i forsøget hvis:
 • Kræften har spredt sig til hjernen (CNS myelom)
 • Du har plasmacelle leukæmi
 • Du har symptomgivende amyloidose (aflejringssygdom)
 • Du skal have Anti-myelom behandling eller strålebehandling inden for 3 uger op til første behandling med forsøgsstoffet
 • Du skal have binyrebarkhormon (kortikosteroid) inden for 2 uger op til første behandling med forsøgsstoffet
 • Du får en anden form for experimentel behandling inden for 3 uger op til første forsøgsbehandling
 • Du har fået en autolog stamcelletransplantation inden for 12 uger op til første forsøgsbehandling
 • Du tidligere har haft en livstruende sygdom (med nogle undtagelser)
 • Du skal have et større kirurgisk indgreb inden for 4 uger op til forsøgsbehandlingen
 • Du har en alvorlig infektion med behov for intravenøs behandling
 • Du er HIV positiv eller aktiv hepatitis B eller C
 • Du har en åreforkalkningssygdom
 • Du har en sygdom i hjernen (CNS sygdom)


Sådan foregår behandlingen Du starter med at få en grundig helbredsundersøgelse, inden behandlingen går i gang.

Så starter behandlingen med APO010.

Du får stoffet gennem en kanyle, som er et fint plastrør, der er indført i en blodåre, sædvanligvis i armen.

Behandlingen er delt op i perioder, der hver varer 4 uger. Du få stoffet på dag 1, 8, og 15 efterfulgt af en behandlingsfri uge i hver periode.

Forsøget er det, man kalder et fase 1 forsøg. Det betyder, at forskerne forsøger at finde ud af, hvordan stoffet virker på den menneskelige organisme. Man forsøger derfor først at finde den rette dosis af stoffet – det vil sige den dosis, som har den største virkning på kræften, men som patienten samtidig kan tåle uden at få for svære bivirkninger.

Det sker ved, at man øger dosis undervejs. De første patienter får en lille dosis, der så øges hos den næste gruppe patienter. Hver ny gruppe får således en højere dosis end den forrige, indtil der opstår uacceptable bivirkninger.

Hvor længe kan du få behandlingen?
Du kan fortsætte behandlingen, hvis du har effekt af denne, eller hvis sygdommen er stabil, og du selv ønsker at fortsætte behandlingen.

Behandlingen stoppes, hvis den ikke længere har effekt, eller du får væsentlige bivirkninger.

Bivirkninger ved behandlingen Du kan læse på minmedicin.dk om de forskellige stoffers bivirkninger:

Det skal understreges at de omtalte bivirkninger er mulige bivirkninger. Man får altså ikke nødvendigvis dem alle, og de fleste af dem kan lægerne forebygge og lindre.

De fleste bivirkninger er midlertidige og holder op i løbet af nogle uger eller måneder efter behandlingen. Inden forsøgsbehandlingen taler lægerne med dig om de mulige bivirkninger.
Her kan du få behandlingen
 • Odense Universitetshospital
 • Vejle Sygehus
Hvis du er interesseret i behandlingen, så tal med lægen på dit sygehus. Lægen kan undersøge, om behandlingen kan være en mulighed for dig.
Diverse Sponsor: European Myeloma Network (EMN)

Forsøgets id-numre
 • Protokolnr.: EudraCT nr.: 2017-001618-27

 • Denne side er sidst opdateret: 29-01-2019

  Lægefaglig beskrivelse af forsøget

  Læs en beskrivelse af forsøget, skrevet til læger og andre fagpersoner i sundhedsvæsnet. Teksten er skrevet af vores tidligere samarbejdspartner Sammenslutningen af Kræftafdelinger (SKA) eller Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC):

  Resume for fagpersoner

   

  Tilbage til søgeresultat