Gå til sygdomsliste

Forsøgets titel: THORA

Tilbage til søgeresultat

Kræftsygdom Lungekræft, småcellet
Stadie 1, Stadie 2, Stadie 3 (stadiet beskriver, hvor fremskreden sygdommen er)
Forklaring Dette forsøg undersøger, om flere patienter med småcellet lungekræft kan overleve og undgå tilbagefald, hvis man øger antallet af strålebehandlinger.

Baggrund for forsøgsbehandlingen Standardbehandlingen af småcellet lungekræft er en kombination af 30 strålebehandlinger og 4 gange kemoterapi med 3 ugers mellemrum.

Trods denne behandling oplever mange patienter i tilbagefald af kræftsygdommen.

Forskningen tyder på, at man kan undgå nogle af disse tilbagefald, hvis man giver en højere stråledosis sammen med kemoterapien.

Dette forsøg undersøger, om overlevelsen øges og antallet af tilbagefald mindskes, hvis man i perioden giver 40 strålebehandlinger i stedet for de 30 strålebehandlinger, der er standard i dag.

Samtidig undersøger man, hvilke bivirkninger, behandlingen medfører og hvordan den påvirker patienternes livskvalitet.

Sådan foregår behandlingen En computer vil ved tilfældig lodtrækning bestemme, om du skal have standardbehandling med 30 strålebehandlinger eller forsøgsbehandling med 40 strålebehandlinger.

Du får 2 strålebehandlinger om dagen, 5 dage om ugen – uanset om du skal have forsøgs- eller standardbehandling.

Dit forløb vil ellers følge det, der er standard i dag med blodprøvetagning og ambulante besøg på hospitalet i forbindelse med kemoterapi.

Kontrolforløbet efter endt behandling, følger det, der er standard i dag med scanninger og klinisk kontrol hver 2.-3. måned, det første år, derefter med længere intervaller til i alt 5 år. Hvis du deltager i projektet, vil du i forbindelse med ambulante kontroller blive bedt om at udfylde livskvalitetsskemaer

Her kan du få behandlingen
 • Odense Universitetshospital (Lukket)
 • Rigshospitalet
Hvis du er interesseret i behandlingen, så tal med lægen på dit sygehus. Lægen kan undersøge, om behandlingen kan være en mulighed for dig.
Forsøgets id-numre
 • Protokolnr.: Clinicaltrials.gov nr: NCT02041845.

 • Denne side er sidst opdateret: 27-10-2015

  Lægefaglig beskrivelse af forsøget

  Læs en beskrivelse af forsøget, skrevet til læger og andre fagpersoner i sundhedsvæsnet. Teksten er skrevet af vores tidligere samarbejdspartner Sammenslutningen af Kræftafdelinger (SKA) eller Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC):

  Resume for fagpersoner

   

  Tilbage til søgeresultat