Gå til sygdomsliste

Forsøgets titel: T-celle terapi til patienter med metastatisk ovarie cancer

Tilbage til søgeresultat

Kræftsygdom Æggestokkræft
Stadie 4 (stadiet beskriver, hvor fremskreden sygdommen er)
Forklaring I dette forsøg undersøger man, om man kan styrke patientens eget immunsystem med T-celleterapi, så immunforsvaret kan bekæmpe kræftcellerne. Forsøget undersøger, hvilke virkninger og bivirkninger denne behandling har på patienter med fremskreden æggestokkræft, der ikke kan fjernes ved en operation.

Baggrund for forsøgsbehandlingen Ind til nu har det ikke været muligt at helbrede patienter med æggestokkræft, hvis sygdommen er fremskreden.

Nyere forskning tyder dog på, at en særlig form for immunterapi med såkaldte T-celler, måske kan have en effekt på sygdommen.

T-celleterapi er en forsøgsbehandling, der allerede har vist meget lovende resultater til behandling af fremskreden modermærkekræft. Omkring halvdelen af patienterne har haft en positiv effekt af behandlingen, der ser ud til faktisk at kunne helbrede hver femte patient med modermærkekræft.

I dette forsøget undersøger forskerne for første gang, hvilke virkninger og bivirkninger behandling med T-celler har på patienter med fremskreden æggestokkræft.Hvad er antistoffer?

Behandlingen med T-celler handler om at styrke patientens eget immunforsvar, så det bedre kan bekæmpe kræftcellerne. T-cellen er en vigtig 'dræbercelle' i immunforsvaret, som bekæmper infektioner i kroppen, men cellen kan også genkende og slå kræftceller ihjel.

I T-celleterapi bruger man T-celler fra patientens friske kræftvæv og avler flere af dem i et laboratorie. Når man har fremstillet et meget højt antal celler, får patienten ført alle cellerne direkte ind i blodet. I kræftvævet er der måske kun nogle få hundrede T-celler, men når patienten får cellerne tilbage i kroppen, er der milliarder.

Formål Forsøgets formål er at undersøge bivirkningerne ved immunterapi. Man undersøger også:
 • om immunforsvaret reagerer på behandlingen
 • effekten på størrelsen af kræften
 • hvor længe effekten af behandlingen varer
 • hvor længe forsøgsdeltagerne lever.
Du kan deltage i forsøget hvis:
 • Du har forværring af modermærkekræft, som ikke kan helbredes.
 • Kræftens udbredelse kan udmåles på CT-scanning.
 • Det er teknisk muligt at fjerne en eller flere metastaser, så der kan udtages immunceller.
 • Du er selvhjulpen og oppegående hele dagen.
 • Du er villig til at anvende sikker prævention, hvis du er i den fødedygtige alder.
 • Dine blodprøver ligger inden for bestemte grænser.
 • Du underskriver en erklæring om, at du ønsker at deltage i forsøget, efter at du har modtaget grundig information om forsøget (informeret samtykke).
Du kan ikke deltage i forsøget hvis:
 • Du har spredning til hjernen.
 • Du har modermærkekræft i øjet eller slimhinder.
 • Du har haft en anden kræftsygdom inden for de sidste fem år, undtaget forstadier til livmoderkræft eller hudkræft.
 • Du har svær nyre-, lunge- eller hjerte-karsygdom, eller insulinkrævende sukkersyge.
 • Du har autoimmun sygdom.
 • Du har haft en tidligere alvorlig allergisk reaktion.
 • Du har HIV, leverbetændelse, tuberculose eller tidligere har haft kyssesyge (Ebstein-Barr virus).
 • Hvis du anvender særlig medicin, som påvirker immunsystemet (f. eks. Prednisolon eller metothrexat).
 • Du får anden kræft behandling eller forsøgsmedicin.
 • Du har fået anden kræftbehandling bortset fra operation inden for de sidste 28 dage.
 • Du er gravid eller ammer.
Sådan foregår behandlingen Først skal du have fjernet noget kræftvæv ved en operation på kirurgisk afdeling. Det fjernede kræftvæv vil blive bearbejdet i laboratoriet, så de aggressive immunceller (T-celler) fremdyrkes. Dette tager cirka syv uger.

Det er en forudsætning for behandlingen, at det lykkes at fremdyrke de aggressive immunceller, hvilket desværre mislykkes hos en fjerdedel af patienterne.

Selve behandlingen varer tre uger og består af højdosis kemoterapi, behandling med aktiverede T-celler og behandling med et stof, der stimulerer dit immunforsvar.

T-CELLETERAPI - INDLÆGGELSE I 2-3 UGER
Først får du behandling dagligt i syv dage med to forskellige kemoterapistoffer (cyclophosphamid og fludarabinphosphat). Kemoterapien får du i et drop i en blodåre. Sammen med kemoterapien får du væskebehandling. Efter syv dage får du dine immunceller i et drop over en halv time.

De følgende 14 dage får du behandling med stoffet interleukin-2, der sprøjtes ind under huden. Interleukin-2 stimulerer dit immunforsvar. Under behandlingen vil du være indlagt i to til tre uger. I nogle tilfælde kan man få den sidste del af behandlingen derhjemme.

KONTROL
Efter behandling skal du møde til hyppige kontroller. Ved kontrolbesøgene får du taget blodprøver, så behandlingens effekt på dit immunforsvar kan måles.

Hvis det er muligt vil lægen tage vævsprøver fra dit kræftvæv før behandlingen samt fire og otte uger efter behandlingen og herefter hver tredje måned. Kontrolforløbet kan vare op til fem år, men besøgene vil efterhånden foregå mindre hyppigt.
Bivirkninger ved behandlingen Indsprøjtningen af T-cellerne giver få eller ingen bivirkninger. Åndenød kan være en bivirkning. Der er en teoretisk mulighed for allergiske reaktioner. Da denne behandling er ny kan der også forekomme andre bivirkninger.

Interleukin-2 og kemoterapi kan give bivirkninger i form af:
 • Influenzalignende symptomer som feber og kulderystelser
 • Led- og muskelsmerter
 • Træthed
 • Hævelse og rødme ved indsprøjtningsstedet
 • Kvalme og opkastninger
 • Irritation af slimhinder
 • Hårtab
 • Hududslæt
 • Blodmangel og mangel på hvide blodlegemer (infektioner) og blodplader (blødning).


Det skal understreges at de omtalte bivirkninger er mulige bivirkninger. Man får altså ikke nødvendigvis dem alle, og de fleste af dem kan lægerne forebygge og lindre.

De fleste bivirkninger er midlertidige og holder op i løbet af nogle uger eller måneder efter behandlingen. Inden forsøgsbehandlingen taler lægerne med dig om de mulige bivirkninger.
Her kan du få behandlingen
 • Herlev Hospital
 • Odense Universitetshospital
 • Rigshospitalet
Hvis du er interesseret i behandlingen, så tal med lægen på dit sygehus. Lægen kan undersøge, om behandlingen kan være en mulighed for dig.
Diverse Sponsor: AbbVie

Forsøgets id-numre
 • Protokolnr.: Eudract nr.: 2016-003726-17, Clinicaltrials.gov nr.: NCT03061812

 • Denne side er sidst opdateret: 23-02-2018

  Lægefaglig beskrivelse af forsøget

  Læs en beskrivelse af forsøget, skrevet til læger og andre fagpersoner i sundhedsvæsnet. Teksten er skrevet af vores tidligere samarbejdspartner Sammenslutningen af Kræftafdelinger (SKA) eller Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC):

  Resume for fagpersoner

   

  Tilbage til søgeresultat