Gå til sygdomsliste

Sugetabletprotokol

Tilbage til søgeresultat

Sygdom Hoved-halskræft
Fase Fase 2
Kort titel Sugetabletprotokol

Forsøgets lange titel Klinisk forsøg med sugetabletter som lokal smertebehandling til hoved/hals cancer patienter med oral mucositis

Overordnede formål At undersøge om bupivacainsugetabletter er en effektiv og patientvenlig smertebehandling mod mundsmerter for hoved/hals cancer patienter med oral mucositis og derved nedsætte behovet for opioider hos denne patientgruppe i forhold til standard smertebehandlingen.

Undersøgelsesdesign Et randomiseret studie.

Primære endpoints
 • Patienternes orale mucositis smerter målt på VAS-score


Sekundære endpoints
 • Nedsættelse af patienternes forbrug af morfin målt i mg/dag for bupivacainsugetablet gruppen
 • Nedsættelse af antal dage med morfin i forsøgsperioden for bupivacainsugetablet gruppen


Inklusionskriterier
 • Diagnosticeret med hoved/hals cancer og have planlagt strålebehandling
 • Alder 18-80 år
 • Skal kunne læse, tale og forstå dansk
 • I stand til at bruge elektronisk medie med touch skærm, så som smartphone og tablet pc


Eksklusionskriterier
 • Kendt allergi overfor bupivacain eller andre lokalanalgetika fra amidgruppen
 • Behov for smertebehandling med morfin før strålebehandlingens start


Behandling Randomisering mellem sugetabletsbehandlingen eller standardsmertebehandlingen.
Sugetabletsbehandling: når smertebehandling med paracetamol ikke er nok, vil behandling med sugetablet starte. Sugetabletterne tages hver anden time i de vågne timer. Før sugetablet tages og 1 time efter, føres elektronisk smertescore. Denne behandling varer i 7 dage, behandlingen afsluttes med en samtale 1-2 dage efter sidste forsøgsdag. I de 7 dage, som behandlingen varer, vil der dagligt være en mindre konsultation ifm. strålebehandlingen.

Planlagt antal patienter 40

Deltagende afdelinger
 • Rigshospitalet (Lukket)
 • Århus Universitetshospital
Protokolnr EudraCT nr: 2013-000918-37.

Primær investigator Rigshospitalet
Dato for sidste revision 28-12-2015

Læs en beskrivelse af forsøget, som er skrevet til patienter og pårørende. Teksten er skrevet af Kræftens Bekæmpelse.

Resume for patienterTilbage til søgeresultat