Gå til sygdomsliste

Et ikke-blindet, dosiseskalerende fase I forsøg med DNA-PK hæmmeren MSC2490484A hos patienter med fremskredne solide tumorer eller kronisk lymfocytær leukæmi

Tilbage til søgeresultat

Sygdom Behandling på tværs af kræftsygdomme
Fase Fase 1
Kort titel Et ikke-blindet, dosiseskalerende fase I forsøg med DNA-PK hæmmeren MSC2490484A hos patienter med fremskredne solide tumorer eller kronisk lymfocytær leukæmi

Forsøgets lange titel Et ikke-blindet, dosiseskalerende fase I forsøg med DNA-PK hæmmeren MSC2490484A hos patienter med fremskredne solide tumorer eller kronisk lymfocytær leukæmi

Overordnede formål At finde maksimal tolerabel dosis, MTD

Undersøgelsesdesign Åbent, regelret fase 1 forsøg. ”First-in-human”

Primære endpoints
 • Antal af dosisbegrænsende toksicitet, DLT


Sekundære endpoints
 • PK profil
 • Bedste samlede respons rate (CR eller PR)
 • Klinisk benefit defineret som andelen af personer med CR, PR eller stabil sygdom
 • Progressions fri overlevelse, PFS


Inklusionskriterier
 • Cytologisk eller histologisk bekræftet NSCLC
 • Incurabel, avanceret eller metastatisk NSCLC (stadie IIIB eller IV)
 • Målbar sygdom
 • PS 0-1
 • Adekvate blodprøver


Eksklusionskriterier
 • Kendt overfølsomhed over for paclitaxel eller platinforbindelser
 • Perifer neuropati ≥ grad 2.
 • Ikke-planocellulært NSCLC
 • Forudgående systemisk antineoplastisk behandling for fremskreden eller metastatisk NSCLC.
 • Modtaget adjuverende kemoterapi indenfor 12 måneder
 • Modtaget naturlægemidler eller ikke-receptpligtige antineopltisk-cancer kosttilskud indenfor 2 uger
 • Ekstern strålebehandling indenfor 2 uger
 • Betydelig medicinsk sygdom
 • Tidligere behandling med PARP inhibitor


Behandling Der kan gives i alt 6 serier
 • Veliparib/placebo gives to gange dagligt po fra dag -2 til dag 5.
 • Carboplatin/paclitaxel gives dag 1 i hver 3 ugers serie.


Planlagt antal patienter Totol 900 patienter. Antal i DK ukendt

Startdato April 2015

Deltagende afdelinger
 • Herlev Hospital
 • Odense Universitetshospital
Protokolnr
 • EudraCT - 2013-005020-42


Primær investigator Århus Universitetshospital
Dato for sidste revision 01-12-2017

Læs en beskrivelse af forsøget, som er skrevet til patienter og pårørende. Teksten er skrevet af Kræftens Bekæmpelse.

Resume for patienterTilbage til søgeresultat