Gå til sygdomsliste

InCyte LU 1433

Tilbage til søgeresultat

Sygdom Lungekræft, ikke småcellet
Stadie Recidiverende sygdom, Stadie 3, Stadie 4
Fase Fase 2
Kort titel InCyte LU 1433

Forsøgets lange titel Et randomiseret, dobbeltblindet fase 2-forsøg med ruxolitinib eller placebo i kombination med pemetrexed / cisplatin og pemetrexed vedligeholdelse til indledende behandling af forsøgspersoner med ikke-planocellulært, ikke-småcellet lungekræft, som er stadie IIIB, stadie IV eller er tilbagevendende

Overordnede formål Effekt af ruxolitinib i kombination med pemetrexed/cisplatin

Undersøgelsesdesign Randomiseret, dobbeltblindet fase 2 studie

Primære endpoints
 • Sikkerhed og tolerabilitet
 • Dosis
 • Samlet overlevelse, OS


Sekundære endpoints
 • Progression fri overlevelse
 • Responsrate og varigheden af respons
 • Sikkerhed og tolerabilitet


Inklusionskriterier
 • Histologisk bekræftiget NSCLC
 • Henvist og egnet til konkomitant eller sekventiel strålebehandling
 • PS ≤ 2


Deltagende afdelinger
 • Rigshospitalet
 • Århus Universitetshospital
Primær investigator Rigshospitalet
Dato for sidste revision 10-11-2011

Læs en beskrivelse af forsøget, som er skrevet til patienter og pårørende. Teksten er skrevet af Kræftens Bekæmpelse.

Resume for patienterTilbage til søgeresultat