Gå til sygdomsliste

ALDOXORUBICIN - P3 - STS - 0

Tilbage til søgeresultat

Sygdom Bløddelssarkomer
Fase Fase 3
Kort titel ALDOXORUBICIN - P3 - STS - 0

Forsøgets lange titel Et randomiseret, åbent, fase 3 multicenter-forsøg med henblik på at vurdere virkning og sikkerhed af aldoxorubicin sammenlignet med investigators valg hos forsøgspersoner med metastatiske, lokalt fremskredne eller ikke-resektable bløddelssarkomer, som har haft relaps eller som var refraktoriske over for tidligere ikke-adjuverende kemoterapi

Overordnede formål Effekt og sikkerhed

Undersøgelsesdesign Randomiseret, åbent, fase 3 multicenter-forsøg

Primære endpoints
 • Progressions fri overlevelse, PFS


Sekundære endpoints
 • Samlet overlevelse, OS
 • Sikkerhed


Inklusionskriterier
 • Histologisk bekræftet blødvævssarkom af mellem eller høj grad
 • Lokalt fremskredent, inoperabelt og/eller metastatisk blødvævssarkom af mellem eller høj grad med evidens for sygdomsprogression, defineret i protokol
  før randomisering.
 • Recidiveret eller refraktær overfor ≥1 forløb af systemisk behandling (eksklusive adjuvant eller neoadjuvant kemoterapi) som ikke kan helbredes med kirurgi eller bestråling. (TKI behandling medregnes i tidligere regime)
 • Målbar sygdom
 • Alder 18-80 år
 • PS 0-2


Eksklusionskriterier
 • Alveolær bløddelssarkom, extraskeletal myxoid chondrosarkom, rhabdomyosarkom, osteosarkom, gastrointestinal stromatumor (GIST), dermatofibrosarkom (medmindre det er transformeret til fibrosarkom), Ewings sarkom, Kaposis sarkom, mixed mesodermal tumor, clearcelle sarkomer
 • Tidligere eksponering for >375 mg/m2 doxorubicin eller liposomal doxorubicin
 • Palliativ kirurgi, radioterapi eller kemoterapi indenfor 30 dage
 • CNS metastaser med mindre disse er væk
 • Anden malign sygdom indenfor 5 år
 • Inadekvate blodprøver
 • Betydende hjertesygdom
 • Brug af medicin, som forlænger QT
 • HIV
 • Aktiv infektion


Behandling
 • Aldoxorubicin administreret intravenøst med 350 mg/m2 (260 mg/m2 doxorubicin ækvivalent) på dag 1 hver 21. dag over 1/2 time


Planlagt antal patienter I alt 175 patienter. 105 i ALECSAT armen og 70 i standard armen, med en 3:2 fordeling.

Startdato Maj 2014

Deltagende afdelinger
 • Odense Universitetshospital (Lukket)
 • Rigshospitalet (Lukket)
 • Aalborg Universitetshospital (Lukket)
 • Århus Universitetshospital (Lukket)
Protokolnr EudraCT No: 2013-003045-42

Primær investigator Rigshospitalet
Dato for sidste revision 12-08-2015

Læs en beskrivelse af forsøget, som er skrevet til patienter og pårørende. Teksten er skrevet af Kræftens Bekæmpelse.

Resume for patienterTilbage til søgeresultat