Gå til sygdomsliste

Forsøgets titel: CheckMate 214

Tilbage til søgeresultat

Kræftsygdom Nyrekræft
Stadie 3, Stadie 4, Stadie 5 (stadiet beskriver, hvor fremskreden sygdommen er)
Forklaring Dette forsøg undersøger om to antistoffer, nivolumab og ipilimumab, virker bedre end standardbehandling med sunitinib, når man førstegangs- behandler patienter med nyrekræft, der har spredt sig, eller som ikke kan opereres bort.

Baggrund for forsøgsbehandlingen Nivolumab og ipilimumab er to antistoffer, som styrker kroppens eget immunforsvar til at bekæmpe kræften.-

Antistoffer er en type kræftmedicin, der efterligner kroppens egne antistoffer. Kroppen bruger antistoffer som en del af immunforsvaret, når den f.eks. forsvarer sig mod bakterier og virusser. Antistoffer kan også reagere mod en kræftcelle.

Antistofferne binder sig til specifikke receptorer i kræftceller. De kan f.eks. gøre kræftcellerne mere tydelige for immunforsvaret, blokere deres vækst eller forhindre dannelsen af nye blodkar.

Man får antistofferne via et drop i armen. Nogle gange kombinerer man dem med andre kræftbehandlinger som kemoterapi eller hormonbehandling.

Formål Forsøget skal undersøge, om kombinationen af de to stoffer nivolumab og ipilimumab virker bedre end behandling med sunitinib.

Du kan ikke deltage i forsøget hvis:
  • Du har fået fjernet en stor del af blæren (Partiel cystectomi) for blærekræft eller en stor del af nyren (partiel nefrektomi) for nyrebækkenkræft
  • Du har fået forebyggende medicinsk behandling eller stråleterapi for urinleder (urotelial) eller prostatakræft
  • Du har en aktiv immunsygdom (Autoimmun sygdom)
  • Du har fået medicinsk behandling med binyrebarkhormon eller andre midler der dæmper immunforsvaret
  • Du tidligere har haft livstruende bivirkninger ved tidligere immunterapi
  • Du har bivirkninger af tidligere anti-cancer behandling - med undtagelse af nyresygdom, sukkersyge, høretab, hårtab og træthed


Forsøgsmetode Forsøget er et lodtrækningsforsøg. Et computerprogram trækker lod blandt forsøgets deltagere og deler dem op i to grupper. Den ene gruppe får forsøgsbehandling. Den anden gruppe får placebo (stof uden nogen virkning, der ligner forsøgsstoffet).

Forsøget er også dobbeltblindet. Det betyder, at hverken du eller forsøgslægen under forsøget ved, om du får forsøgsbehandling eller standardbehandling. I nødstilfælde kan forsøgslægen dog hurtigt finde ud af det.

Læs mere om lodtrækningsforsøg:

Lodtrækningsforsøg og blindede forsøg

Sådan foregår behandlingen Du starter med at få en grundig helbredsundersøgelse, inden behandlingen går i gang.
Du vil få behandling med nivolumab eller placebo i et drop i en blodåre én dag hver 14. dag

Længden af den periode, hvor du modtager behandling med enten nivolumab eller placebo afhænger af virkningen på din sygdom, og om du kan tåle behandlingen.

Perioden vil dog ikke være på mere end 1 år.

Opfølgning
Behandlingen stopper, hvis kræften bliver værre, hvis bivirkningerne bliver for store, eller hvis du selv ønsker at stoppe. Den kan også ophøre, hvis din forsøgslæge beslutter, at det er bedst for dig at stoppe.

Når behandlingen stopper, skal du til flere opfølgningsbesøg. De første finder sted ca. 1 måned og ca. 4 måneder efter behandlingen er stoppet.

De efterfølgende opfølgningsbesøg vil enten ske via telefon eller besøg i ambulatoriet. Disse besøg vil ske ca. hver 3. måned.

Her kan du få behandlingen
  • Herlev Hospital (Lukket)
  • Odense Universitetshospital (Lukket)
Hvis du er interesseret i behandlingen, så tal med lægen på dit sygehus. Lægen kan undersøge, om behandlingen kan være en mulighed for dig.
Forsøgets id-numre

Denne side er sidst opdateret: 06-06-2016

Lægefaglig beskrivelse af forsøget

Læs en beskrivelse af forsøget, skrevet til læger og andre fagpersoner i sundhedsvæsnet. Teksten er skrevet af vores tidligere samarbejdspartner Sammenslutningen af Kræftafdelinger (SKA) eller Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC):

Resume for fagpersoner

 

Tilbage til søgeresultat