Gå til sygdomsliste

Sygdom Ukendt primær tumor
Fase Fase 3
Kort titel CUP-GEFCAPI04

Forsøgets lange titel Et randomiseret fase III studie, der sammenligner en strategi baseret på molekylærbiologisk analyse med empirisk behandlings strategi hos patienter med karcinomer og ukendt primærtumor (CUP).

Overordnede formål
 • At afklare om anvendelse af mokylær analyse i behandlingen af ukendt primær tumor forbedrer patientens overlevelse


Undersøgelsesdesign Internationalt, randomiseret, fase III, multi-center studie.

Primære endpoints
 • Progressionsfri overlevelse


Sekundære endpoints
 • Respons rate
 • Tolerance
 • Samlet overlevelse


Inklusionskriterier
 • Patienter med ukendt primærtumor
 • Performance status 0-2
 • Ukendt primær tumor med mindst en målbar læsion
 • Ukendt primær tumor, som ikke tilhører en subgruppe, hvor der er behandlingsmulighed
 • Tilfredsstillende hæmatologi, nyre- og lever funktion
 • Hjerte-, respiratoriske- og neurologiske funktioner er foreneligt med behandling med cisplatin
 • Ingen tidligere kemoterapi for ukendt primær tumor
 • Tidligere strålebehandling er acceptabelt, skal dog være afsluttet mindst 4 uger før 1. behandlingsdag i dette studie


Eksklusionskriterier
 • Har ikke histologisk bekræftet diagnose
 • Kendt med HIV infektion
 • Kendt med symptomatiske hjerne metastaser
 • Anden sygdom der kan forhindre patienten i at modtage behandlingen
 • Tidligere haft kræft indenfor de sidste 5 år
 • Deltager i et andet forsøgsstudie


Deltagende afdelinger
 • Rigshospitalet
Primær investigator Rigshospitalet
Dato for sidste revision 06-05-2014

Læs en beskrivelse af forsøget, som er skrevet til patienter og pårørende. Teksten er skrevet af Kræftens Bekæmpelse.

Resume for patienterTilbage til søgeresultat