Gå til sygdomsliste

Sygdom Mavesækskræft
Fase Fase 3
Kort titel RAINFALL

Forsøgets lange titel Et randomiseret, dobbeltblindet, placebokontrolleret fase 3 studie med capecitabine og cisplatin med eller uden ramucirumab som føærste linje behandling til patienter med kræft i mavesækken eller i overgangen mellem spiserør og mavesæk (RAINFALL)

Overordnede formål Evaluere effekten af ramucirumab i kombination med capecitabine og cisplatin sammenlignet med capecitabine og cisplatin alene

Undersøgelsesdesign Et multinationalt, randomiseret, dobbeltblindet, placebokontrolleret fase 3 studie

Primære endpoints
  • Progressionsfri overlevelse, PFS


Sekundære endpoints
  • Samlet overlevelse, OS
  • Progressionsfri overlevelse 2, PFS
  • Objektiv respons rate, ORR
  • Sygdomskontrol, DCR
  • Tid til progression, TTP
  • Varighed af respons, DoR


Deltagende afdelinger
  • Odense Universitetshospital
  • Århus Universitetshospital (Lukket)
Primær investigator Odense Universitetshospital
Dato for sidste revision 29-05-2017

Læs en beskrivelse af forsøget, som er skrevet til patienter og pårørende. Teksten er skrevet af Kræftens Bekæmpelse.

Resume for patienterTilbage til søgeresultat