Gå til sygdomsliste

Sygdom Bugspytkirtelkræft, Neuroendokrine tumorer
Fase Fase 3
Kort titel SEQTOR

Forsøgets lange titel Et randomiseret åbent forsøg med henblik på at sammenligne effekten og sikkerheden af everolimus efterfulgt af kemoterapi med STZ-5FU efter progression eller den omvendte rækkefølge, kemoterapi med STZ-5FU efterfulgt af everolimus efter progression, ved fremskreden progredierende pancreatisk NET

Overordnede formål Sammenligne effekten og sikkerheden af everolimus og STZ-5FU

Undersøgelsesdesign Randomiseret åbent fase III forsøg, med cross over

Primære endpoints
 • Progressionsfri overlevelse i forskellige settings


Inklusionskriterier
 • Nydiagnosticeret med - eller har recidiv af malignt lymfom uanset undertype
 • Forventes at opstarte behandling med ét af de anførte kemoterapiregimer
 • Forventet levetid ≥2 år


Eksklusionskriterier
 • Kontraindikationer til alendronat
 • Patienter i behandling med antiresorptive eller knogleanabole lægemidler (fx teriparatid), litium og anticonvulsiva. Glucocortikoid behandling i op til 4 uger forud for inklusion tilladt
 • Svær nyreinsufficiens (GFR <35 ml/min.)
 • Behandlingskrævende hypercalcæmi på diagnosetidspunktet
 • Forventes ikke at kunne gennemgå kemoterapibehandlingen (plus evt. rituximab behandling)
 • Esophagusabnormaliteter som forsinker esophagustømning
 • Planlægges autolog knoglemarvstransplanteret


Behandling
 • Arm 1: Alendronat administreres som 70 mg tablet én gang pr. uge fra kemoterapi behandlingsstart og 1 år frem
 • Arm 2: Placebo administreres som 70 mg tablet én gang pr. uge fra kemoterapi behandlingsstart og 1 år frem


Planlagt antal patienter 420

Startdato 2015

Deltagende afdelinger
 • Herlev Hospital (Lukket)
 • Vejle Sygehus (Lukket)
Protokolnr EudraCT nr: 2013-002707-33.

Primær investigator Vejle Sygehus
Dato for sidste revision 09-08-2016

Læs en beskrivelse af forsøget, som er skrevet til patienter og pårørende. Teksten er skrevet af Kræftens Bekæmpelse.

Resume for patienterTilbage til søgeresultat