Gå til sygdomsliste

Forsøgets titel: CaToROC

Tilbage til søgeresultat

Kræftsygdom Æggestokkræft
Tilbagefald (stadiet beskriver, hvor fremskreden sygdommen er)
Forklaring I dette forsøg undersøger lægerne effekten af to forskellige stoffer, brugt mod æggestokkræft. Det drejer sig om cabazitaxel (taxan) og tocotrienol (E-vitamin).

Baggrund for forsøgsbehandlingen Denne forsøgsbehandling er til patienter, som har behov for en anden form for behandling, fordi deres hidtidige behandling med standard kemoterapi ikke længere er i stand til at holde sygdommen i ro.

I forsøget sammenligner man to stoffer: Cabazitaxel (taxan) og Tocotrienol (E-vitamin).

Cabazitaxel
Cabazitaxel er et nyt kemoterapistof, udviklet i løbet af de seneste år. Det er i familie med de velkendte stoffer paclitaxel og docetaxel (Taxol og Taxotere).

Cabazitaxel har vist sig virksomt mod prostata- og brystkræft, der tidligere er blevet behandlet med et af de to velkendte stoffer, men hvor svulsten blev modstandsdygtig over for stofferne.

Man antager derfor, at cabazitaxel også vil have effekt hos patienter med æggestokkræft, selvom de tidligere har fået carboplatin/paclitaxel uden den ønskede effekt.

Tocotrienol
Tocotrienol, som er i familie med E-vitamin, er aktuelt ved at blive undersøgt ved flere kræfttyper. I laboratorieforsøg har stoffet vist sig virksomt imod kræftceller og har øget effekten af kemoterapi.

Stoffet har været undersøgt i kombination med antihormonbehandling til brystkræftpatienter og undersøges aktuelt til patienter med kræft i bugspytkirtlen. De foreløbige resultater tyder på, at bivirkningerne forbundet med tocotrienol er meget beskedne.

Formål Forsøgets formål er at belyse effekt og bivirkninger af disse to nye behandlinger, når de bruges til at behandle æggestokkekræft.

Du kan ikke deltage i forsøget hvis:
 • Du har myelomatose, der ikke producerer immunoglobulin
 • Du har plasmacelleleukæmi eller myelomatose i hjernehinderne
 • Du har fået plasmaferese, stråleterapi eller immunsupprimerende medicin i de sidste 14 dage.
 • Du har fået en knoglemarvstransplantation fra en donor
 • Du har en alvorlig sygdom eller infektion
 • Du har HIV eller AIDS
 • Du har hepatitis B eller C


Forsøgsmetode Forsøget er et åbent fase 1 studie. Det betyder, at både du og lægen ved, hvilken behandling, du får.

Sådan foregår behandlingen Du starter med at få en grundig helbredsundersøgelse, inden behandlingen går i gang.
Forsøget består af to dele:
 • Del 1: Du vil få CC-92480 i stigende doser og løbende få taget kontrolblodprøver. Hvis et dosisniveau er sikkert, øges dosis, indtil det maximale niveau nås, hvor du ikke får uacceptable bivirkninger.
 • Del 2: Du vil få CC-92480 i den dosis, vi har bestemt i del 1 i kombination med dexamethason (Dexametason®)
Dexamethason bliver i dag brugt i behandlingen af myelomatose.
Begge stoffer skal du tage som en tablet på aftalte tidspunkter. Du kan tage medicinen derhjemme og behøver ikke at være indlagt.

Kontrol
Du skal løbende gå til kontrol, mens forsøget står på. Her vil du få taget blodprøver og op til fire knoglemarvsprøver.

Så længe kan du få behandlingen
Du får forsøgsbehandlingen, indtil du har gennemført behandlingsforløbet. Behandlingsperioden er dog maxialt sat til 1,5 år.

Behandlingen stopper dog før tid, hvis myelomatosen bliver værre under forsøget, hvis bivirkningerne bliver for store, eller hvis du eller forsøgslægen ønsker at afslutte behandlingen.

Bivirkninger ved behandlingen Da det er første gang man giver lægemidlet til mennesker, kan der opstå bivirkninger, som man ikke kender til på forhånd. Dyreforsøg tyder dog på, at der kan være følgende risici ved behandling med CC92480:
 • Overfølsomhed for sollys
 • Nedsat aktivitetsniveau
 • Diarré med blod og slim i afføringen
 • Nedsat appetit
 • Dehydrering
 • Vægttab
 • Sår på huden
 • Hævelse af tarmslimhinden
 • Fald i antallet af hvide blodlegemer, hvilket kan øge risikoen for infektioner
På minmedicin.dk kan du læse om bivirkninger til dexamethason:

Det skal understreges at de omtalte bivirkninger er mulige bivirkninger. Man får altså ikke nødvendigvis dem alle, og de fleste af dem kan lægerne forebygge og lindre.

De fleste bivirkninger er midlertidige og holder op i løbet af nogle uger eller måneder efter behandlingen. Inden forsøgsbehandlingen taler lægerne med dig om de mulige bivirkninger.
Her kan du få behandlingen
 • Rigshospitalet (Midlertidig lukket)
Hvis du er interesseret i behandlingen, så tal med lægen på dit sygehus. Lægen kan undersøge, om behandlingen kan være en mulighed for dig.
Forsøgets id-numre
 • Protokolnr.: EudraCT nr: 2014-002835-32.Etisk komite nr: H-4-2014-108.

 • Denne side er sidst opdateret: 17-08-2016

  Lægefaglig beskrivelse af forsøget

  Læs en beskrivelse af forsøget, skrevet til læger og andre fagpersoner i sundhedsvæsnet. Teksten er skrevet af vores tidligere samarbejdspartner Sammenslutningen af Kræftafdelinger (SKA) eller Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC):

  Resume for fagpersoner

   

  Tilbage til søgeresultat