Gå til sygdomsliste

Forsøgets titel: CHRONOS-1

Tilbage til søgeresultat

Kræftsygdom Non-Hodgkin Lymfom (NHL)
Forklaring I dette forsøg undersøger lægerne effekten af et ny stof kaldet copanlisib (BAY 80-6946), givet til patienter med tilbagefald af indolent B-celle non-Hodgkins lymfom.

Baggrund for forsøgsbehandlingen Copanlisib (BAY 80-6946), er et lægemiddel, som blokerer et enzym i kroppen ved navn phospho-inositol-3-kinase (PI3K). Dette enzym bidrager til at kræftcellerne vokser.

Ved at blokere enzymet med det nye lægemiddel vil man måske kunne stoppe eller begrænse væksten af kræft.

Formål Forsøget skal undersøge effekten af copanlisib.

Man ser på, om stoffet kan give en længere periode uden sygdomsforværring - både hos patienter med tilbagevendt indolent B-celle Non Hodgkin Lymfom og hos patienter der ikke har opnået den ønskede effekt af standardbehandlingen.

Derudover skal forsøget også vise om copanlisib er sikkert at anvende.

Sådan foregår behandlingen Forsøget består af en forundersøgelse og selve behandlingen, og forsøget strækker sig over 3 år.

Forundersøgelsen medfører 2-3 besøg i løbet af 2 til 4 uger.

BEHANDLING
Behandlingen gives i serier (En serie er på 28 dage). Du får copanlisib i en blodåre gennem et drop på dag 1, 8 og 15 i hver serie.

Under behandlingsperioden skal du møde op på hospitalet til en række kontrolbesøg, både for at modtage behandling og for at vurdere, hvordan forsøgsmedicinen påvirker din tilstand.

Første serie medfører derfor 5 besøg, anden serie medfører 4 besøg og herefter er der 3 besøg på hospitalet pr. serie

HVOR LÆNGE KAN DU FÅ BEHANDLINGEN
Baseret på din reaktion over for behandlingen, kan den forsøgsansvarlige læge beslutte sig for at ændre dosis af Copanlisib, udskyde den ugentlige infusion eller stoppe den permanent.

Din deltagelse i forsøget vil i alt vare ca. 3 år eller længere, så længe:
 • Kræften ikke forværres
 • Der ikke opstår uacceptable bivirkninger
 • Din sundhedstilstand tillader det
 • Det ikke er i din bedste interesse at skifte til et andet kræftbehandlingsregime.


Bivirkninger ved behandlingen De hyppigste bivirkninger ved INC280 (mere end 10%):
 • Opkastning
 • Nedsat appetit
 • Diarré
 • Træthed
 • Kvalme
 • Hævelse i arme og ben


Det skal understreges at de omtalte bivirkninger er mulige bivirkninger. Man får altså ikke nødvendigvis dem alle, og de fleste af dem kan lægerne forebygge og lindre.

De fleste bivirkninger er midlertidige og holder op i løbet af nogle uger eller måneder efter behandlingen. Inden forsøgsbehandlingen taler lægerne med dig om de mulige bivirkninger.
Her kan du få behandlingen
 • Herlev Hospital
Hvis du er interesseret i behandlingen, så tal med lægen på dit sygehus. Lægen kan undersøge, om behandlingen kan være en mulighed for dig.
Diverse Novartis Pharmaceuticals

Forsøgets id-numre
 • Protokolnr.: ClinicalTrials.gov nr.: NCT02925104, EudraCT nr.: 2016-001829-14

 • Denne side er sidst opdateret: 01-12-2017

  Lægefaglig beskrivelse af forsøget

  Læs en beskrivelse af forsøget, skrevet til læger og andre fagpersoner i sundhedsvæsnet. Teksten er skrevet af vores tidligere samarbejdspartner Sammenslutningen af Kræftafdelinger (SKA) eller Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC):

  Resume for fagpersoner

   

  Tilbage til søgeresultat