Gå til sygdomsliste

Forsøgets titel: CHRONOS-1

Tilbage til søgeresultat

Kræftsygdom Non-Hodgkin Lymfom (NHL)
Forklaring I dette forsøg undersøger lægerne effekten af et ny stof kaldet copanlisib (BAY 80-6946), givet til patienter med tilbagefald af indolent B-celle non-Hodgkins lymfom.

Baggrund for forsøgsbehandlingen Copanlisib (BAY 80-6946), er et lægemiddel, som blokerer et enzym i kroppen ved navn phospho-inositol-3-kinase (PI3K). Dette enzym bidrager til at kræftcellerne vokser.

Ved at blokere enzymet med det nye lægemiddel vil man måske kunne stoppe eller begrænse væksten af kræft.

Formål Forsøget skal undersøge effekten af copanlisib.

Man ser på, om stoffet kan give en længere periode uden sygdomsforværring - både hos patienter med tilbagevendt indolent B-celle Non Hodgkin Lymfom og hos patienter der ikke har opnået den ønskede effekt af standardbehandlingen.

Derudover skal forsøget også vise om copanlisib er sikkert at anvende.

Du kan deltage i forsøget hvis:
 • Du har prostatakræft der har spredt sig

 • Du har tidligere modtaget behandling med docetaxel eller cabzitaxel
 • Du er kirurgisk eller medicinsk kastreret
 • Du er som minimum selvhjulpen og oppegående mere end halvdelen af dagen (performancestatus 2)


 • Du har tilfredsstillende blodprøver.


Du kan ikke deltage i forsøget hvis:
 • Du tidligere har fået behandling med abiraterone eller enzulatamid
 • Du har anden alvorlig, ukontrolleret sygdom eller medicinsk tilstand, herunder infektionssygdom, hjertesygdom og leversygdom
 • Kræften har spredt sig til hjernen
 • Du har en mavetarm-lidelse der kan forhindre optagelsen af abiraterone
 • Du har væsentlige bivirkninger fra tidligere kemoterapi eller strålebehandling
 • Du har modtaget behandling med et azolmiddel (mod svampeinfektion).


Forsøgsmetode Et prospektivt , investigator initieret biomarkør undersøgelse .

Sådan foregår forsøget Du får behandling med abiraterone, der skal tages som tablet en gang dagligt og binyrebarkhormon (prenisolon) der skal tages to gange dagligt.Inden du starter på abiraterone, skal du have taget en blodprøve til forsøget.Løbende evalueres din sundhedstilstand med CT scanninger, knoglescanninger, PSA måling og øvrige blodprøver.

Bivirkninger ved forsøget Her kan du se de bivirkninger, som mere end 10 % af patienterne får af abiraterone:
 • Diarré
 • Forhøjet blodtryk, væskeophobning i fx arme og ben
 • Urinvejsinfektion.


Det skal understreges at de omtalte bivirkninger er mulige bivirkninger. Man får altså ikke nødvendigvis dem alle, og de fleste af dem kan lægerne forebygge og lindre.

De fleste bivirkninger er midlertidige og holder op i løbet af nogle uger eller måneder efter behandlingen. Inden forsøgsbehandlingen taler lægerne med dig om de mulige bivirkninger.
Her foregår forsøget
 • Rigshospitalet
Hvis du er interesseret i forsøget, så tal med lægen på dit sygehus. Lægen kan undersøge, om det kan være en mulighed for dig.
Forsøgets id-numre
 • Protokolnr.: Eudract nr. 2013-604

 • Denne side er sidst opdateret: 24-02-2014

  Lægefaglig beskrivelse af forsøget

  Læs en beskrivelse af forsøget, skrevet til læger og andre fagpersoner i sundhedsvæsnet. Teksten er skrevet af vores tidligere samarbejdspartner Sammenslutningen af Kræftafdelinger (SKA) eller Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC):

  Resume for fagpersoner

   

  Tilbage til søgeresultat