Gå til sygdomsliste

Forsøgets titel: Philemon

Tilbage til søgeresultat

Kræftsygdom Non-Hodgkin Lymfom (NHL)
Forklaring I dette forsøg undersøger man effekten af en kombination af to godkendte stoffer, givet sammen med et nyt stof kaldet ibrutinib. Det er forsøgsbehandling til patienter, der har en speciel type for Non Hodgkins lymfom, kaldet mantlecelle lymfom, -og som har fået et tilbagefald eller hvis sygdom ikke reagerer på standardbehandling.

Baggrund for forsøgsbehandlingen Ved tilbagefald af mantlecelle lymfom findes forskellige behandlingsmuligheder.

En behandling som har vist sig at være effektiv er kombinationen af en antistof kaldet rituximab (MabThera®) og lenalidomid (Revlimid®).

Der er for nylig kommet et nyt lægemiddel til behandling af mantlecelle lymfom. Det hedder ibrutinib, og det hæmmer visse signalveje i lymfomcellen.

Dette lægemiddel har også vist sig at være meget effektivt for de fleste patienter.

Det er derfor sandsynligt, at man kan forbedre behandlingen af mantlecelle lymfom, hvis man foruden kombinationen af lenalidomid og rituximab også giver patienterne ibrutinib.

Formål Forsøget skal undersøge hvor effektiv kombinationen af ibrutinib, lenalidomid og rituximab er ved behandling af mantlecelle lymfom, samt hvilke bivirkninger der findes ved behandlingen.

Sådan foregår behandlingen Forsøget består af tre faser:

SCREENINGSBESØG
Ved screeningsbesøget vurderes det, om du er egnet til studiet

BEHANDLINGSPERIODEN
I behandlingen får du lenalidomid, rituximab og ibrutinib.

Rituximab får du i et drop på dag 1 (tager ca. 6 timer første gang). Fra og med den anden behandling får du det enten i et drop i 60-90 minutter, eller som en indsprøjtning under huden (på samme måde som en vaccination), som kun tager kort tid.

Du får rituximab en gang om ugen i fire uger, og herefter hver ottende uge.

Lenalidomid og forsøgsstoffet ibrutinib skal du tage som kapsler. Kapsler med lenalidomid tager du en gang om dagen i tre uger, herefter en uges pause. Kapsler med ibrutinib tager du en gang dagligt.

VEDLIGEHOLDELSESPERIODEN
Efter 48 uger får du ikke længere lenalidomed, men fortsat rituximab hver ottende uge i forbindelse med lægebesøg, og du skal fortsat tage ibrutinib en gang om dagen.

Du kan få behandlingen så du har gavn af den.

Der foretages CT-scanning efter 3, 6, 9 og 12 behandlingsmåneder.
Knoglemarvsundersøgelse og PET-scanning vil blive foretaget efter 6 og 12 behandlingsmåneder.

Efter det første års behandling foretages CT-scanning og knoglemarvsundersøgelse hver sjette måned.

Her kan du få behandlingen
  • Rigshospitalet
  • Sjællands Universitetshospital, Roskilde (Lukket)
  • Vejle Sygehus (Lukket)
  • Århus Universitetshospital (Lukket)
Hvis du er interesseret i behandlingen, så tal med lægen på dit sygehus. Lægen kan undersøge, om behandlingen kan være en mulighed for dig.
Forsøgets id-numre

Denne side er sidst opdateret: 07-06-2016

Lægefaglig beskrivelse af forsøget

Læs en beskrivelse af forsøget, skrevet til læger og andre fagpersoner i sundhedsvæsnet. Teksten er skrevet af vores tidligere samarbejdspartner Sammenslutningen af Kræftafdelinger (SKA) eller Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC):

Resume for fagpersoner

 

Tilbage til søgeresultat