Gå til sygdomsliste

Forsøgets titel: CLL14

Tilbage til søgeresultat

Kræftsygdom Kronisk lymfatisk leukæmi (CLL)
Forklaring Dette forsøg skal undersøge effekterne, såvel gode som dårlige, af to behandlinger, der består af en kombination af lægemidler, der anvendes til at behandle kronisk lymfatisk leukæmi. Den ene behandling er standardbehandling, den anden er forsøgsbehandling med et nyt stof kaldet GDC-0199. Forsøget er til patienter, der ikke før har fået behandling for kronisk lymfatisk leukæmi.

Baggrund for forsøgsbehandlingen I forsøget består standardbehandling af to godkendte stoffer kaldet obinutuzumab og chlorambucil. Forsøgsbehandlingen består af obinutuzumab og af forsøgsstoffet GDC-0199

GDC-0199 er designet til at blokere virkningen af bestemte proteiner i kræftceller.

Proteinerne beskytter kræftcellerne, så de lever længere og bliver mere modstandsdygtige over for kræftbehandling.

Når GDC-0199 blokerer proteinernes virkning, bliver det altså nemmere at slå kræftcellerne ihjel med anden behandling.

Sammen med GDC-0199 giver man i forsøget patienterne et stof ved navn obinutuzumab. Det binder sig til et specifikt protein på overfladen af leukæmicellerne og nogle normale lymfocytter.

Når obinutuzumab bindes til proteinet, gør det leukæmicellerne mere synlige for kroppens immunsystem. Dette gør det så muligt for immunsystemet at angribe og ødelægge disse celler.

Formål At evaluere vaccinens effekt ved at vurdere ændringer i lymfocyttal og strukturelle ændringer i lymfeknuder og/eller milt størrelse jf. IW-CLL responskriterier

Du kan deltage i forsøget hvis:
 • Du ikke har en mutation i genet IGHV
 • Du ikke tidligere er blevet behandlet for CLL
 • Du som minimum kan udføre alt andet end tungt fysisk arbejde (performancestatus 1)
 • Du ikke har nogle livstruende medicinske tilstande
 • Dine organer fungerer tilstrækkeligt


Du kan ikke deltage i forsøget hvis:
 • Du har en anden aktiv, ondartet og behandlingskrævende sygdom
 • Du har en anden alvorlig medicinsk tilstand som fx astma, KOL, dårligt kontrolleret hjerte-kar-sygdom eller insulinafhængig diabetes
 • Du har en akut eller kronisk infektion som fx HIV, CMV, EBV, hepatitis eller tuberkolose
 • Du er kendt med en aktiv autoimmun sygdom
 • Du får behandling med andre forsøgslægemidler


Her kan du få behandlingen
 • Herlev Hospital
 • Odense Universitetshospital
 • Regionshospitalet Holstebro (Lukket)
 • Rigshospitalet
 • Sjællands Universitetshospital, Roskilde (Lukket)
 • Vejle Sygehus
 • Aalborg Universitetshospital
 • Århus Universitetshospital
Hvis du er interesseret i behandlingen, så tal med lægen på dit sygehus. Lægen kan undersøge, om behandlingen kan være en mulighed for dig.
Forsøgets id-numre

Denne side er sidst opdateret: 29-08-2019

Lægefaglig beskrivelse af forsøget

Læs en beskrivelse af forsøget, skrevet til læger og andre fagpersoner i sundhedsvæsnet. Teksten er skrevet af vores tidligere samarbejdspartner Sammenslutningen af Kræftafdelinger (SKA) eller Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC):

Resume for fagpersoner

 

Tilbage til søgeresultat