Gå til sygdomsliste

Forsøgets titel: Checkmate 171

Tilbage til søgeresultat

Kræftsygdom Lungekræft, ikke småcellet
Stadie 3, Stadie 4 (stadiet beskriver, hvor fremskreden sygdommen er)
Forklaring I dette forsøg afprøver man virkningen af et antistof kaldet nivolumab (Opdivo®). Det er et forsøg til patienter med planocellulært ikke småcellet lungekræft, som er vokset eller kommet tilbage efter behandling med kemoterapi.

Baggrund for forsøgsbehandlingen Nivolumab er nyt lægemiddel, der er godkendt til behandling af modenmærkekræft og man ønsker nu at undersøge om det virker mod lungekræft.

Det er et antistof, der binder sig til kræftcellerne og stimulerer kroppens eget immunforsvar til at bekæmpe kræften.Hvad er immunterapi?

Immunterapi er en behandlingsform, hvor man udnytter specielle dele af immunsystemet til målrettet at bekæmpe kræftceller. Der findes forskellige former for immunterapi

Formål Forsøget undersøger, hvor godt nivolumabs virker på patienter med ikke småcellet lungekræft, og hvor godt patienterne kan tåle det.

Du kan deltage i forsøget hvis:
 • Du har planocellulært ikke småcellet lungekræft
 • Du tidligere har fået kemoterapi med platin, og kræften har udviklet sig eller kommet tilbage under eller efter kemoterapien
 • Man kan se udbredelsen af din kræftsygdom på en CT eller MR scanning
 • Du har behandlede eller uproblematiske hjernemetastaser (spredning til hjernen)
 • Du i tilfælde af palliativ strålebehandling er stoppet med behandlingen mindst 14 dage før forsøgsbehandling
 • Du har fået anden kræftbehandling for mere end 28 dage
 • Du er selvhjulpen og oppegående mere end halvdelen af dagen (performancestatus 0-2)


Du kan ikke deltage i forsøget hvis:
 • Du har carcinomatøs meningitis
 • Du har en aktiv autoimmun sygdom, eller lægerne mistænker at du har en
 • Du har ubehandlede hjernemetastaser
 • Du tidligere har fået behandling med antistofferne: Anti - PD - 1 , anti - PD - L1 , anti - PD - L2 , anti - CD137 , eller anti - CTLA - 4-antistof


Sådan foregår behandlingen Nivolumab gives som et drop i armen over en time hver anden uge.

Du kan få behandlingen så længe kræften holder sig i ro – dog maks. i 12 måneder. Efter de 12 måneder fortsættes så længe kræftsygdommen holder sig i ro

Bivirkninger ved behandlingen Du kan læse på minmedicin.dk om Nivolumabs bivirkninger:

Nivolumab (Opdivo®):

Det skal understreges at de omtalte bivirkninger er mulige bivirkninger. Man får altså ikke nødvendigvis dem alle, og de fleste af dem kan lægerne forebygge og lindre.

De fleste bivirkninger er midlertidige og holder op i løbet af nogle uger eller måneder efter behandlingen. Inden forsøgsbehandlingen taler lægerne med dig om de mulige bivirkninger.
Her kan du få behandlingen
 • Herlev Hospital (Lukket)
 • Odense Universitetshospital (Lukket)
Hvis du er interesseret i behandlingen, så tal med lægen på dit sygehus. Lægen kan undersøge, om behandlingen kan være en mulighed for dig.
Forsøgets id-numre
 • Protokolnr.: NCT02409368
  • EudraCT 2014-001285-10


 • Denne side er sidst opdateret: 17-01-2016

  Lægefaglig beskrivelse af forsøget

  Læs en beskrivelse af forsøget, skrevet til læger og andre fagpersoner i sundhedsvæsnet. Teksten er skrevet af vores tidligere samarbejdspartner Sammenslutningen af Kræftafdelinger (SKA) eller Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC):

  Resume for fagpersoner

   

  Tilbage til søgeresultat