Gå til sygdomsliste

Forsøgets titel: STOP-OP

Tilbage til søgeresultat

Kræftsygdom Blærekræft
Forklaring I dette studie tilbyder forskerne et alkohol-og rygestopkursus til patienter, der skal opereres for blærekræft. Man vil se, om det kan nedbringe antallet og omfanget af komplikationer, der opstår efter operationen.

Baggrund for forsøget Rygning og alkohol kan nedsætte kroppens evne til at komme sig efter en operation.

I dette forsøg vil man derfor undersøge om et kombineret alkohol-og rygestopkursus før og efter operationen kan:
 • Nedbringe antallet af behandlingskrævende komplikationer, der opstår efter operationen
 • Understøtte et ryge- og alkoholstop både på kort og lang sigt hos patienter, der gennemgår denne form for operation.
Kurset starter kort tid, før du får fjernet blæren ved en operation, og fortsætter i 5 uger bagefter.

Formål At undersøge, om en kombineret intensiv ryge- og alkoholstopintervention placeret kort før og fortsat 5 uger efter radikal cystektomi kan:
 • Reducere incidensen af behandlingskrævende postoperative kliniske komplikationer og
 • Understøtte ryge- og alkoholstop både på kort og lang sigt hos disse patienter, der gennemgår radikal cystektomi


Du kan deltage i forsøget hvis:
 • Du skal have fjernet blæren pga. blærekræft
 • Du ryger hver dag og drikker mindst 3 genstande alkohol dagligt.


Du kan ikke deltage i forsøget hvis:
 • Du har en sygehistorie med en betydende tarmsygdom
 • Du tidligere har fået medicinsk behandling for en anden kræftsygdom
 • Du har en af disse kræfttyper:
  - GIST
  - Rhabdomyosarkom
  - Primitiv neuroektodermal tumor
  - Osteo- eller kondrosarkomer
  - Aggressiv fibromatose
  - Sarkomatoidt eller metastatisk carcinom


Forsøgsmetode Forsøget er et lodtrækningsforsøg. Et computerprogram trækker lod blandt forsøgets deltagere og deler dem op i to grupper. Den ene gruppe får operation og strålebehandling. Den anden gruppe får kun operationen.

Læs mere om lodtrækningsforsøg:

Lodtrækningsforsøg og blindede forsøg

Sådan foregår behandlingen Inden behandlingen går i gang, vil du få en grundig helbredsundersøgelse. Herefter deles patienterne i to grupper ved lodtrækning.

Den ene gruppe vil inden for 4 uger efter lodtrækningen blive opereret.

Den anden gruppe vil starte strålebehandlingen inden for 8 uger efter lodtrækningen. Behandlingen består af i alt 26 strålebehandlinger fordelt på 6 uger. Du vil få én behandling alle hverdage i forløbet. Den enkelte strålebehandling tager få minutter, og du kan ikke mærke eller se strålerne. Du får det ambulant – det vil sige uden, at du behøver være indlagt. Operationen vil foregå 4-8 uger efter du har afsluttet strålebehandling

Behandlingen stopper før tid, hvis den ikke har den ønskede effekt, hvis bivirkningerne bliver for store, eller hvis du eller forsøgslægen ønsker at afslutte behandlingen.

Kontrol
Hvis du får strålebehandling, skal du hver uge i løbet af behandlingen tale med en læge. Hver anden uge skal du have taget blodprøver.

Efter operationen skal du efter to uger og efter to måneder undersøges. Herefter skal du til kontrolbesøg hver 3. måned i de første to år. Herefter skal du fortsætte kontrolbesøgene hver 6. måned.

Bivirkninger ved behandlingen Her kan du se de mest normale bivirkninger ved strålebehandling:
 • Træthed
 • Diarré
 • Madlede
 • Kvalme
 • Opkastning
 • Vægttab
 • Rødme i huden og tør og skællende hud, der hvor du får strålebehandlingen


Det skal understreges at de omtalte bivirkninger er mulige bivirkninger. Man får altså ikke nødvendigvis dem alle, og de fleste af dem kan lægerne forebygge og lindre.

De fleste bivirkninger er midlertidige og holder op i løbet af nogle uger eller måneder efter behandlingen. Inden forsøgsbehandlingen taler lægerne med dig om de mulige bivirkninger.
Her kan du få behandlingen
 • Herlev Hospital
Hvis du er interesseret i behandlingen, så tal med lægen på dit sygehus. Lægen kan undersøge, om behandlingen kan være en mulighed for dig.
Forsøgets id-numre
 • Protokolnr.: EudraCT nr: 2012-001888-78.

 • Denne side er sidst opdateret: 10-06-2014

  Lægefaglig beskrivelse af forsøget

  Læs en beskrivelse af forsøget, skrevet til læger og andre fagpersoner i sundhedsvæsnet. Teksten er skrevet af vores tidligere samarbejdspartner Sammenslutningen af Kræftafdelinger (SKA) eller Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC):

  Resume for fagpersoner

   

  Tilbage til søgeresultat