Gå til sygdomsliste

Forsøgets titel: PROLUCA

Tilbage til søgeresultat

Kræftsygdom Lungekræft, ikke småcellet
Stadie 1, Stadie 2, Stadie 3 (stadiet beskriver, hvor fremskreden sygdommen er)
Forklaring I dette forsøg undersøger forskere effekten af at starte genoptræning af patienter, kort tid efter de er blevet opereret for lungekræft.

Baggrund for forsøget Normalt påbegynder man genoptræning 14 uger efter sin operation. I dette forsøg tester man, om det er bedre at starte allerede 2 uger efter.

Hvis du er med i forsøget skal du følge et træningsprogram.

Lægerne tester effekten ved bl.a. løbende at måle din maksimale iltoptagelse, efterhånden som træningsprogrammet skrider frem.

Du kan deltage i forsøget hvis:
 • Du har fået stillet diagnosen lungekræft
 • Du skal have en helbredende operation for lungekræft på Lungekirurgisk afdeling på Rigshospitalet
 • Du bor i Københavns kommune eller en af omegnskommunerne
 • Du er i stand til at læse og forstå dansk
 • Du er selvhjulpen og oppegående mere end halvdelen af dagen (performancestatus 0-2)


Du kan ikke deltage i forsøget hvis:
 • Lægerne ikke har kunnet påvise kræft i en vævsprøve
 • Din sygdom er udbredt eller det ikke er muligt at operere
 • Du har alvorlige hjerteproblemer
 • Du ikke egner dig til maximal fysisk belastning.


Sådan foregår forsøget Du påbegynder forskningsprogrammet enten 2 eller 14 uger efter din operation. Programmet består af følgende:
 • Styrke- og konditionstræning på hold to gange om ugen af 60 minutter i 12 uger
 • Tre samtaler med kontaktperson, hvor der opstilles mål for træningsforløb
 • Mulighed for kostvejledning og rygeafvænning
 • Testning af lungefunktion samt styrke og kondition ved en gå-test, en styrke-test og en cykel-test samt udfyldelse af et spørgeskema
Testning vil ske seks gange: ved start inden operation samt 2, 8, 14, 26 og 52 uger efter operation

Her foregår forsøget
 • Bispebjerg Hospital
 • Center for Kræft og Sundhed
 • Gentofte Hospital
 • Rigshospitalet
Hvis du er interesseret i forsøget, så tal med lægen på dit sygehus. Lægen kan undersøge, om det kan være en mulighed for dig.
Forsøgets id-numre
 • Protokolnr.: ClinicalTrials.gov nr: NCT02439073. Videnskabsetisk komite nr: H-3-2012-028.

 • Denne side er sidst opdateret: 15-12-2015

  Lægefaglig beskrivelse af forsøget

  Læs en beskrivelse af forsøget, skrevet til læger og andre fagpersoner i sundhedsvæsnet. Teksten er skrevet af vores tidligere samarbejdspartner Sammenslutningen af Kræftafdelinger (SKA) eller Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC):

  Resume for fagpersoner

   

  Tilbage til søgeresultat