Gå til sygdomsliste

Forsøgets titel: Hovon 126/NMSG 21

Tilbage til søgeresultat

Kræftsygdom Myelomatose (knoglemarvskræft)
Forklaring I dette forsøg undersøges effekten af en ny medicin mod myelomatose, kaldet ixazomib, som du i forsøget får sammen med 2 andre lægemidler, dels thalidomid og dels et binyrebarkhormon, kaldet dexamethason. Forsøget henvender sig til ny-diagnosticerede patienter med myelomatose, som ikke er egnet til højdosis kemoterapi med stamcellestøtte

Baggrund for forsøgsbehandlingen Myelomatose betragtes stadig, som en uhelbredelig og alvorlig sygdom. Der er derfor behov for nye og bedre behandlinger af sygdommen.

Den oftest anvendte behandling ved myelomatose er en kombination af 3 lægemidler, som kaldes for melfalan, prednison og bortezomib. Nogle patienter får i stedet en kombination af melfalan, prednison og thalidomid.

I dette forsøg sammenligner lægerne de sædvanlige behandlingskombinationer med en ny kombination, der indeholder det nye forsøgslægemiddel kaldet ixazomib samt thalidomid og binyrebarkhormonet dexamethason, som virker på samme måde som prednison.

Forsøget retter sig især mod lidt ældre patienter, som ikke kan tåle intensiv behandling af sygdommen

Ixazomib citrat versus bortezomib
Ixazomib citrat virker på samme måde som standard lægemidlet bortezomib, man normalt bruger. De to tilhører er begge lægemiddelgruppen ”proteasom-hæmmere”.

Det nye lægemiddel har dog to fordele: For det første skal du tage det som en tablet, modsat bortezomib som du får i en indsprøjtning på hospitalet. For det andet beskadiger det ikke nerverne i samme grad som bortezomib.

Lægemidlet er blevet undersøgt i flere kliniske forsøg ved myelomatose. Det ser ud til at være meget effektivt mod sygdommen, og studier tyder på, at ixazomib er mindst lige så effektivt, som bortezomib.

Forsøgsmetode En del af behandlingen er et lodtrækningsforsøg. En computer trækker lod blandt patienterne for tilfældigt at afgøre, hvem der får de tre stoffer, og hvem der får mephalan og stamcelletransplantation.
Her foregår forsøget
 • Rigshospitalet
 • Aalborg Universitetshospital
 • Århus Universitetshospital
Hvis du er interesseret i forsøget, så tal med lægen på dit sygehus. Lægen kan undersøge, om det kan være en mulighed for dig.
Forsøgets id-numre
 • Protokolnr.: ClinicalTrials.gov nr: NCT02096016.

 • Denne side er sidst opdateret: 14-12-2015

  Lægefaglig beskrivelse af forsøget

  Læs en beskrivelse af forsøget, skrevet til læger og andre fagpersoner i sundhedsvæsnet. Teksten er skrevet af vores tidligere samarbejdspartner Sammenslutningen af Kræftafdelinger (SKA) eller Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC):

  Resume for fagpersoner

   

  Tilbage til søgeresultat