Gå til sygdomsliste

Hovon 126/NMSG 21

Tilbage til søgeresultat

Sygdom Myelomatose
Fase Fase 2
Kort titel Hovon 126/NMSG 21

Forsøgets lange titel Behandling med ixazomib citrat-thalidomid lavdosis dexamethason efterfulgt af vedligeholdelsesbehandling med ixazomib citrat eller placebo hos nydiagnostiseret patienter med myelomatose, som ikke er egnet til højdosis kemoterapi med stamcellestøtte; et fase II studie

Overordnede formål Sammenligne effekt og praktisk anvendelighed af bortezomib i kombination med melphalan og prednison (VMP) med intensifikationsbehandling (HDM) efterfulgt af ASCT(s) og endvidere evaluere effekten af korttidskonsolidering med VRD (bortezomib, lenalidomid og dexamethason) sammenlignet med ingen konsolidering. I en undergruppe sammenlignes 2 serier HDM + ASCT med 1 serie HDM + ASCT. Endeligt evalueres den samlede effekt af behandlingerne i forhold til kliniske og molekylære prognostiske faktorer for myelomatose.
Deltagende afdelinger
  • Odense Universitetshospital
  • Rigshospitalet
  • Århus Universitetshospital
Protokolnr ClinicalTrials.gov nr: NCT02096016.

Primær investigator Århus Universitetshospital
Dato for sidste revision 20-11-2015

Læs en beskrivelse af forsøget, som er skrevet til patienter og pårørende. Teksten er skrevet af Kræftens Bekæmpelse.

Resume for patienterTilbage til søgeresultat