Gå til sygdomsliste

Forsøgets titel: Maia MMY 3008

Tilbage til søgeresultat

Kræftsygdom Myelomatose (knoglemarvskræft)
Forklaring Dette forsøg sammenligner behandling med forsøgsstoffet daratumumab givet sammen med lenalidomid (Revlimid®) og dexamethason med standardbehandling, hvor man kun får lenalidomid og dexamethason. I forsøget gives behandlingen til patienter, som ikke tidligere er blevet behandlet for myelomatose, og som ikke egner sig til højdosisbehandling.

Baggrund for forsøgsbehandlingen Daratumumab er et antistof, som genkender et særligt protein (CD38), der ofte findes på overfladen af myelomatose-celler. Det udløser et immunangreb på kræftcellerne, så de stopper deres vækst eller dør.

I dette forsøg kombinerer man stoffet med lenalidomid (Revlimid®) og binyrebarkhormonet dexamethason, som man allerede behandler myelomatosepatienter med.-

Antistoffer er en type kræftmedicin, der efterligner kroppens egne antistoffer. Kroppen bruger antistoffer som en del af immunforsvaret, når den f.eks. forsvarer sig mod bakterier og virusser. Antistoffer kan også reagere mod en kræftcelle.

Antistofferne binder sig til specifikke receptorer på kræftceller. De kan f.eks. gøre kræftcellerne mere tydelige for immunforsvaret, blokere deres vækst eller forhindre dannelsen af nye blodkar.

Formål Forsøget skal undersøge, hvad der har den bedste behandlingseffekt: Standardbehandling med lenalidomid og dexamethason eller standardbehandlingen plus det nye antistof daratumumab.

Forsøgsmetode Forsøget er et lodtrækningsforsøg. Et computerprogram trækker lod blandt forsøgets deltagere og deler dem op i to grupper. Den ene gruppe får forsøgsbehandling. Den anden gruppe får standardbehandling.

Sådan foregår behandlingen Forsøgsbehandling
Du får antistoffet daratumumab i et drop i en blodåre først en gang hver uge i 8 uger, derefter en gang hver anden uge i 16 uger og til sidst en gang hver fjerde uge, ind til sygdommen vokser, der opstår uacceptable bivirkninger eller forsøget afsluttes.

Derudover skal du tage en kapsel lenalidomid på dag 1-21 i en serie på 28 dage. Dexamethason (binyrebarkhormon) får du i et drop eller tager som kapsel en gang om ugen.

Standardbehandling
Du skal tage en kapsel lenalidomid på dag 1-21 i en serie på 28 dage. Dexamethason (binyrebarkhormon) får du i et drop eller tager som kapsel en gang om ugen.

Bivirkninger ved behandlingen Ved enhver operation kan der være risiko for komplikationer i forbindelse med selve indgrebet og med narkosen. Da patienter, der kan indgå i dette studie, skal være i rigtig god almentilstand, er risikoen ved narkosen ikke anderledes end ved den første operation for æggestokkræft.

Selve operationen kan være vanskeligere, idet man jo har været opereret i bughulen tidligere, og de fleste har også fået kemoterapi. Risikoen for læsion af nærliggende organer og større blodkar er derfor let øget. Eventuelle læsioner vil blive behandlet, så snart de erkendes, men kan medføre et længere hospitalsophold og en længere heling.

Endelig kan det ske, at omfanget af tilbagefaldet viser sig at være større end antaget, og operation derfor ikke er mulig at gennemføre som planlagt.

I tilfælde af, at du bliver tiltagende påvirket af din sygdom og ikke kan tåle operation eller gennemføre kemoterapien, betyder det, at man må udelukke dig fra forsøget.

Hvis der under gennemførelsen af forsøget rapporteres mange bivirkninger eller komplikationer, og den internationale komité, der overvåger forsøgets sikkerhed, skønner det nødvendigt, kan forsøget lukkes, inden du kommer i gang med behandlingen.

I så fald vil de patienter, der har fået tildelt ’operation + kemoterapi’, blive tilbudt standardbehandling med kemoterapi alene.
Her kan du få behandlingen
 • Herlev Hospital (Lukket)
 • Odense Universitetshospital (Lukket)
 • Rigshospitalet (Lukket)
 • Aalborg Universitetshospital (Lukket)
 • Århus Universitetshospital (Lukket)
Hvis du er interesseret i behandlingen, så tal med lægen på dit sygehus. Lægen kan undersøge, om behandlingen kan være en mulighed for dig.
Forsøgets id-numre
 • Protokolnr.: AGO-OVAR-ID: AGO-OVAR OP.4 (DESKTOP III). Herlev KFE nr: GY 1202.
 • Denne side er sidst opdateret: 29-07-2013

  Lægefaglig beskrivelse af forsøget

  Læs en beskrivelse af forsøget, skrevet til læger og andre fagpersoner i sundhedsvæsnet. Teksten er skrevet af vores tidligere samarbejdspartner Sammenslutningen af Kræftafdelinger (SKA) eller Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC):

  Resume for fagpersoner

   

  Tilbage til søgeresultat