Gå til sygdomsliste

OPTIMISM MM-007

Tilbage til søgeresultat

Sygdom Myelomatose
Fase Fase 3
Kort titel OPTIMISM MM-007

Forsøgets lange titel Et multicenter, randomiseret, åbent fase 3 studie, med sammenligning af effekt og sikkerhed ved behandling med pomalidomid, bortezomib og lavdosis dexamethason versus bortezomib og lavdosis dexamethason hos patienter med relaps eller refraktær myelomatose

Overordnede formål
 • At sammenligne effekt af pomalidomid, bortezomib og lavdosis dexamethason med bortezomib og lavdosis dexamethason hos patiente rmed relaps eller refraktær myelomatose


Undersøgelsesdesign Et multicenter, randomiseret, åbent fase 3 studie.

Primære endpoints At undersøge om cirkulerende tumor DNA kan have betydning for fremtidig behandlingsstrategi hos patienter med metastatisk colorectal cancer

Sekundære endpoints
 • Sammenholde resultaterne af cfDNA med tumorrespons (RECIST v1.1), tid til progression, progressionsfri overlevelse og absolut overlevelse
 • Monitorering af ændringer i mutationsstatus og kvantitative cellefri DNA (cfDNA) niveauer under behandling og behandlingspauser
 • Identifikation af det tidligste optimale tidspunkt for beslutningstagning baseret på markør analyse i plasmaprøvern
 • Identifikation af tumorspecifikke genetiske ændringer i patienternes plasma inden behandling


Inklusionskriterier
 • Uhelbredelig, histopatologisk dokumenteret, metastatisk colorektal cancer
 • Indikation for første-linje kombinationskemoterapi eller anden-linje 5FU-irinotecan baseret kemoterapi
 • Målbar sygdom ifølge RECIST v 1.1


Eksklusionskriterier
 • PS > 2
 • Ikke mulighed for prøvetagning under behandling eller behandlingspauser


Behandling Patienter får standard kombinationskemoterapi og følges med blodprøver

Planlagt antal patienter Total: 100

Startdato Januar 2015

Deltagende afdelinger
 • Århus Universitetshospital
Protokolnr VEK sagsnr.: 1-10-72-298-14

Primær investigator Århus Universitetshospital
Dato for sidste revision 22-02-2017

Læs en beskrivelse af forsøget, som er skrevet til patienter og pårørende. Teksten er skrevet af Kræftens Bekæmpelse.

Resume for patienterTilbage til søgeresultat