Gå til sygdomsliste

EMMY - Exercise in Multiple Myeloma

Tilbage til søgeresultat

Sygdom Myelomatose
Kort titel EMMY - Exercise in Multiple Myeloma

Forsøgets lange titel Tidlig initieret individuel træning hos nydiagnostiseret myelomatose patienter; effekt på fysiske funktion, fysiske aktivitetsniveau, livskvalitet, smerte- og knogle sygdom

Overordnede formål At undersøge om tidligt initieret individuel træning hos nydiagnosticeret patienter med myelomatose, vil have positive effekter for patientens fysiske funktion, fysiske aktivitetsniveau, livskvalitet, smerte- og knogle sygdom.

Undersøgelsesdesign Foregår på 2 centre, enkelt blindet randomiseret studie.

Primære endpoints
 • Knæ extension styrke


Sekundære endpoints
 • Gribestyrke
 • Rejse-sætte-sig test
 • Ændring i kondition
 • Livskvalitet
 • Smerter
 • Fysisk aktivitetsniveau
 • Knoglesygdom


Inklusionskriterier
 • Nydiagnosticeret behandlingskrævende myelomatose
 • Skal kunne tale og forstå dansk


Eksklusionskriterier
 • Sammenfald i columna
 • Ustabil vertebral fraktur
 • Ubehandlet hjertesvigt og ubehandlet hjertearytmi
 • Alvorlig kronisk hjertesygdom (NYHA 3-4)
 • Anden alvorlig komorbiditet, som forhindrer fysisk træning


Behandling Interventionsgruppen modtager 8 superviserede træninger i en periode på 10 uger.
Kontrol gruppen får standard behandling.

Planlagt antal patienter 44 patienter i hver gruppe

Deltagende afdelinger
 • Rigshospitalet
 • Aalborg Universitetshospital
Primær investigator Rigshospitalet
Dato for sidste revision 19-04-2013

Læs en beskrivelse af forsøget, som er skrevet til patienter og pårørende. Teksten er skrevet af Kræftens Bekæmpelse.

Resume for patienterTilbage til søgeresultat