Gå til sygdomsliste

Forsøgets titel: Double-Biopsy

Tilbage til søgeresultat

Kræftsygdom Non-Hodgkin Lymfom (NHL)
Forklaring Forsøget undersøger, om det er muligt at kunne stille mere præcise og detaljerede diagnoser hos patienter med symptomer på Non-Hodgkin lymfom ved at kombinere en ultralydsvejledt vævsprøve af en hævet lymfeknude med en PET/MR-scanning eller en PET/CT-scanning.

Baggrund for forsøgsbehandlingen For at kunne stille den korrekte diagnose hos personer med symptomer på Non-Hodgkin lymfom, udtager den behandlende læge en vævsprøve af én eller flere forstørrede lymfeknuder.

Forsøget undersøger, om det er muligt at forbedre udvælgelsen af, hvilke lymfeknuder der skal undersøges, og om det i det hele taget er nødvendigt med en vævsprøve fra den enkelte patient.

Ved en PET/MR-scanning skaber MR-scanneren et kraftigt magnetfelt, som sender radiobølger ind i kroppen. Ved at registrere ekkoet fra radiobølgerne, kan en computer lave et detaljeret billede af kroppens indre.

PET/CT-scanning er en meget følsom metode, der kan vise forandringer i kroppen. Med en PET/CT-scanning kan lægen undersøge, om en forandring, som man f.eks. har opdaget på et røntgenbillede eller en CT-scanning, kan være kræft eller betændelse. Oftest skal scanningen suppleres med en vævsprøve for at en endelig diagnose kan stilles.

Formål Forsøget skal undersøge om en ultralydsvejledt vævsprøve kombineret med en PET/MR-scanning eller en PET/CT-scanning kan give mere detaljerede oplysninger om de syge celler hos patienter med Non-Hodgkin lymfom, end det er muligt blot ved en ultralydsvejledt vævsprøve.

Forsøgsmetode Studiet er en forløber for et eventuelt større studie senere. Det er sådan, at hvis dette forsøg viser lovende resultater, så vil det større studie blive udført.

Sådan foregår behandlingen Hvis du skal have en PET/MR-scanning eller en PET/CT-scanning af bughulen, skal du møde fastende til selve scanningen. Dvs. du må ikke have spist mad 6 timer før og drukket væske 2 timer før, at du skal scannes. Du skal også faste 4 timer efter undersøgelsen.

Hvis du skal have scannet andre steder i kroppen, behøver du ikke faste.

Scanningen inkl. indledende og afsluttende samtale og undersøgelse varer ca. 2 timer.

Læs mere om:Dagen efter scanningen vil du få taget en ultralydsvejledt vævsprøve af både en syg og en rask lymfomcelle. Ultralydsapparatet vil være tilkoblet en magnet og nogle magnetiske sensorer.

Samtidig med, at du får taget vævsprøven, vil du også få udført en ultralydselastografi, som er en metode, der viser stivheden af dine væv. Elastografi kan udføres på to måder, hvor lægen enten påfører huden et svagt tryk med en hastighed på 80-100 tryk pr. sekund, eller sender trykbølger ind fra ultralydsscanneren. Du kan ikke mærke undersøgelsen.

Her kan du få behandlingen
  • Rigshospitalet
Hvis du er interesseret i behandlingen, så tal med lægen på dit sygehus. Lægen kan undersøge, om behandlingen kan være en mulighed for dig.
Forsøgets id-numre

Denne side er sidst opdateret: 11-02-2016

Lægefaglig beskrivelse af forsøget

Læs en beskrivelse af forsøget, skrevet til læger og andre fagpersoner i sundhedsvæsnet. Teksten er skrevet af vores tidligere samarbejdspartner Sammenslutningen af Kræftafdelinger (SKA) eller Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC):

Resume for fagpersoner

 

Tilbage til søgeresultat