Gå til sygdomsliste

Forsøgets titel: Double-Biopsy

Tilbage til søgeresultat

Kræftsygdom Non-Hodgkin Lymfom (NHL)
Forklaring Forsøget undersøger, om det er muligt at kunne stille mere præcise og detaljerede diagnoser hos patienter med symptomer på Non-Hodgkin lymfom ved at kombinere en ultralydsvejledt vævsprøve af en hævet lymfeknude med en PET/MR-scanning eller en PET/CT-scanning.

Baggrund for forsøgsbehandlingen For at kunne stille den korrekte diagnose hos personer med symptomer på Non-Hodgkin lymfom, udtager den behandlende læge en vævsprøve af én eller flere forstørrede lymfeknuder.

Forsøget undersøger, om det er muligt at forbedre udvælgelsen af, hvilke lymfeknuder der skal undersøges, og om det i det hele taget er nødvendigt med en vævsprøve fra den enkelte patient.

Ved en PET/MR-scanning skaber MR-scanneren et kraftigt magnetfelt, som sender radiobølger ind i kroppen. Ved at registrere ekkoet fra radiobølgerne, kan en computer lave et detaljeret billede af kroppens indre.

PET/CT-scanning er en meget følsom metode, der kan vise forandringer i kroppen. Med en PET/CT-scanning kan lægen undersøge, om en forandring, som man f.eks. har opdaget på et røntgenbillede eller en CT-scanning, kan være kræft eller betændelse. Oftest skal scanningen suppleres med en vævsprøve for at en endelig diagnose kan stilles.

Formål Forsøget skal undersøge om en ultralydsvejledt vævsprøve kombineret med en PET/MR-scanning eller en PET/CT-scanning kan give mere detaljerede oplysninger om de syge celler hos patienter med Non-Hodgkin lymfom, end det er muligt blot ved en ultralydsvejledt vævsprøve.

Sådan foregår forsøget Du kan deltage i forsøget, hvis du har nydiagnosticeret lymfekræft og skal have kemoterapi med Doxorubicin.

Du følger standardprogrammet for behandling og kontrol af lymfekræft på Hæmatologisk Klinik på Rigshospitalet.

Derudover skal du gennemgå en række ekstra scanninger i løbet af det første år efter diagnosen er stillet. De første scanninger ligger på 3 forskellige dage omkring starten af kemoterapiforløbet.

De sidste scanninger ligger hhv. efter 4 serier kemoterapi og 1 år efter starten på kemoterapi.

På baggrund af de første scanninger vurderes det, om kemoterapien har en akut målbar skadelig effekt på hjertet. Ved hjælp af den sene scanning vurderes det, om der er tegn til begyndende bindevævsdannelse i hjertet (kronisk skade) med risiko for senere forringelse af hjertets pumpefunktion.
.

Her foregår forsøget
 • Rigshospitalet
Hvis du er interesseret i forsøget, så tal med lægen på dit sygehus. Lægen kan undersøge, om det kan være en mulighed for dig.
Forsøgets id-numre
 • Protokolnr.: EudraCT nr: 2014-002226-13.

 • Denne side er sidst opdateret: 20-10-2015

  Lægefaglig beskrivelse af forsøget

  Læs en beskrivelse af forsøget, skrevet til læger og andre fagpersoner i sundhedsvæsnet. Teksten er skrevet af vores tidligere samarbejdspartner Sammenslutningen af Kræftafdelinger (SKA) eller Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC):

  Resume for fagpersoner

   

  Tilbage til søgeresultat