Gå til sygdomsliste

Forsøgets titel: CheckMate 331

Tilbage til søgeresultat

Kræftsygdom Lungekræft, småcellet
Tilbagefald (stadiet beskriver, hvor fremskreden sygdommen er)
Forklaring Har du lungekæft af småcellet type, som er kommet tilbage eller vokset efter kemoterapi, kan du deltage i dette forsøg. I forsøget sammenligner man effektiviteten af to forskellige behandlinger.

Baggrund for forsøgsbehandlingen Nivolumab er et nyt lægemiddel til behandling af kræft. I USA er det godkendt til behandling af uhelbredelig lungekræft.

Nivolumab hører under de behandlingsformer, der kaldes immunterapi. Det virker ved at blokere kroppens naturlige bremser på immunforsvaret. Derved kan immunforsvaret holdes aktivt i bekæmpelsen af kræft.

I forsøget vil forskerne undersøge, om nivolumab er mere effektivt end kemostoffet topotecan, som er godkendt til behandling af lungekræft.



Hvad er immunterapi?

Ved immunterapi lærer man immuncellerne at genkende kræftcellerne, så kroppen selv slår sygdommen ned. Det er en behandlingsform, hvor man udnytter specielle dele af immunsystemet til målrettet at bekæmpe kræftcellerne.

Der findes forskellige former for immunterapi.

Forsøgsmetode Forsøget er et lodtrækningsforsøg. En computer trækker lod blandt deltagerne, for tilfældigt at afgøre, hvem der får forsøgsbehandling (nivolumab), og hvem der får standardbehandling (topotecan).

Sådan foregår behandlingen Nivolumab gives i fast dosis som drop i armen hver 14. dag.

Topotecan gives som drop i armen i 5 dage i streg hver 3. uge. Du vil løbende blive set og vurderet af en læge.

Forsøgsstop
Behandlingerne afbrydes, hvis sygdommen begynder at vokse, hvis bivirkningerne bliver for store, eller hvis lægen og/eller patienten ikke ønsker at fortsætte.

Bivirkninger ved behandlingen Du kan læse på minmedicin.dk om de forskellige stoffers bivirkninger:
 • Nivolumab (Opdivo®)
 • Topotecan (Hycamtin® m.fl.)
  Flere medicinvaremærker indeholder stoffet og kan bruges til behandlingen. Bivirkningerne er ens for dem alle. Linket fører til et af mærkerne.


Det skal understreges at de omtalte bivirkninger er mulige bivirkninger. Man får altså ikke nødvendigvis dem alle, og de fleste af dem kan lægerne forebygge og lindre.

De fleste bivirkninger er midlertidige og holder op i løbet af nogle uger eller måneder efter behandlingen. Inden forsøgsbehandlingen taler lægerne med dig om de mulige bivirkninger.
Her kan du få behandlingen
 • Herlev Hospital (Lukket)
 • Odense Universitetshospital
 • Rigshospitalet (Lukket)
Hvis du er interesseret i behandlingen, så tal med lægen på dit sygehus. Lægen kan undersøge, om behandlingen kan være en mulighed for dig.
Diverse Nivolumab må ikke justeres i dosis

Forsøgets id-numre
 • Protokolnr.: ClinicalTrials nr: NCT02481830. EUDRACT Number 2015-001097-18

 • Denne side er sidst opdateret: 07-03-2016

  Lægefaglig beskrivelse af forsøget

  Læs en beskrivelse af forsøget, skrevet til læger og andre fagpersoner i sundhedsvæsnet. Teksten er skrevet af vores tidligere samarbejdspartner Sammenslutningen af Kræftafdelinger (SKA) eller Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC):

  Resume for fagpersoner

   

  Tilbage til søgeresultat