Gå til sygdomsliste

Forsøgets titel: Arroven

Tilbage til søgeresultat

Kræftsygdom Hodgkin Lymfom ( HL), Lymfeknudekræft
Forklaring Forsøget er et observeringsstudie, der skal indsamle data om patienter med Hodgkin lymfom, der er i behandling eller skal starte i behandling med brentuximab vedotin (Adcetris®).

Studiet kan være relevant for dig, hvis du har Hodgkin lymfom eller en speciel type storcellet lymfom, der er kommet igen efter en periode uden behandling, eller hvis standardbehandlingen ikke har den ønskede effekt på din sygdom.

Baggrund for forsøget Forsøget er et såkaldt observeringsstudie, så det indebærer ikke nogen forsøgsbehandling.

500 patienter fra forskellige lande i Europa skal deltage i forsøget.

Formål I forsøget indsamler lægerne data om patienter med Hodgkin lymfom, der får behandling med brentuximab vedotin (Adcetris®), herunder registrerer de antallet og typen af eventuelle alvorlige og ikke-alvorlige bivirkninger.

Målet er at kunne identificere potentielle risikofaktorer ved medicinen, der kan gøre, at patienten får skader på det perifere nervesystem, som specielt varetager følesans i hænder og fødder, samt blive klogere på medicinens effekt.

Forsøgsmetode Lægevidenskabelig undersøgelse, hvorunder man følger en eller flere grupper af patienter i et vist tidsrum.

Sådan foregår forsøget Forsøget er et såkaldt observationsstudie, så det indebærer ikke forsøgsbehandling. Du vil skulle møde til samtale med din læge hver 3. måned cirka, hvor lægen vil indsamle følgende informationer:
 • Fødselsdato
 • Køn
 • Race/etnisk oprindelse
 • Sygdomsstatus
 • Helbredshistorie
 • Tidligere og aktuel behandling
 • Medicinstatus
 • Eventuelle bivirkninger
Din deltagelse i forsøget vil maksimalt vare 4 år.

Her foregår forsøget
 • Rigshospitalet (Lukket)
 • Århus Universitetshospital
Hvis du er interesseret i forsøget, så tal med lægen på dit sygehus. Lægen kan undersøge, om det kan være en mulighed for dig.
Forsøgets id-numre
 • Protokolnr.: MA25101.

 • Denne side er sidst opdateret: 15-02-2016

  Lægefaglig beskrivelse af forsøget

  Læs en beskrivelse af forsøget, skrevet til læger og andre fagpersoner i sundhedsvæsnet. Teksten er skrevet af vores tidligere samarbejdspartner Sammenslutningen af Kræftafdelinger (SKA) eller Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC):

  Resume for fagpersoner

   

  Tilbage til søgeresultat