Gå til sygdomsliste

Forsøgets titel: Astex-SGI-110

Tilbage til søgeresultat

Kræftsygdom Akut myeloid leukæmi (AML)
Forklaring I forsøget sammenligner man forsøgslægemidlet SGI-110 med standardbehandlinger for akut myeloid leukæmi for at finde ud af, om forsøgsstoffet virker bedre.

Forsøget er til voksne patienter med akut myeloid leukæmi, som ikke tidligere har fået behandling, og som ikke kan få tilbudt kemoterapi som indledende behandling af deres sygdom.

Baggrund for forsøgsbehandlingen Forsøget skal undersøge, om forsøgslægemidlet SGI-110 har samme effekt på akut myeloid leukæmi eller en anden effekt, end standardbehandling med enten cytarabin, decitabin eller azacitidin har.

SGI-110 er et forsøgslægemiddel, hvilket betyder, at sundhedsmyndighederne ikke har godkendt stoffet til behandling af akut myeloid leukæmi.

Når patienten får SGI-110 ind i kroppen, ændres stoffet og kommer til at ligne stoffet decitabin. Decitabin er et godkendt lægemiddel i Europa til behandling af akut myeloid leukæmi, som virker ved at blokere kræftcellernes vækst.

Formål Forsøget skal klarlægge effekten af forsøgslægemidlet SGI-110 sammenlignet med den nuværende standardbehandling af akut myeloid leukæmi.

Målet er at opnå bedre overlevelse for patienter med akut myeloid leukæmi.

Forsøgsmetode Forsøget er et lodtrækningsforsøg. Et computerprogram trækker lod blandt deltagerne, for tilfældigt at afgøre, hvem der får forsøgsbehandling, og hvem der får standardbehandling med et af stofferne cytarabin, decitabin eller azacitidin. Hvis du skal have standardbehandlingen, beslutter lægen sammen med dig, hvilket stof du skal have af de tre mulige.

Sådan foregår behandlingen I forsøget deltager ca. 800 personer, heraf 10-15 fra Danmark. Forsøget forventes at vare 2 år.

Inden behandlingen starter, skal du først gennemgå nogle undersøgelser og tests for at fastslå, om du egner dig til behandlingen. Herefter deles patienterne op i to grupper ved lodtrækning.
 • Hvis du skal have SGI-110, får du det på hospitalet, hvor du får det sprøjtet ind lige under huden. Du får det ambulant – det vil sige uden, at du behøver være indlagt. Du får det fem gange på 4 uger, henholdsvis på dag 1-5 ud af 28 dage
 • Hvis du skal have cytarabin, får du det på hospitalet, hvor du får det sprøjtet ind lige under huden. Du får det ambulant – det vil sige uden, at du behøver være indlagt. Du får det 20 gange på 4 uger, henholdsvis to gange dagligt på dag 1-10 ud af 28 dage
 • Hvis du skal have decitabin, får du det på hospitalet direkte i dine blodårer gennem et drop. Du får det fem gange på 4 uger, henholdsvis på dag 1-5 ud af 28 dage
 • Hvis du skal have azacitidin, får du det på hospitalet direkte i dine blodårer gennem et drop eller sprøjtet ind lige under huden. Du får det syv gange på 4 uger, henholdsvis på dag 1-7 ud af 28 dage
Behandlingen er delt op i blokke, der hver varer 4 uger. En blok kalder man for en behandlingsserie.

Du får behandlingen med SGI-110 i minimum seks serier. Det samme gælder, hvis du skal have standardbehandling.

Så længe lægen vurderer, at du har gavn af behandlingen, kan du fortsætte behandlingen.

Kontrol under forsøgsbehandlingen:
Du skal løbende til kontrol, mens forsøget står på.

Undervejs i behandlingen skal du gennemgå nogle undersøgelser og tests for at holde øje med behandlingens effekt på din sygdom. Det drejer sig primært om knoglemarvs- og blodprøver.

Forsøgsstop og kontrolforløb efter behandling
Behandlingen stopper, hvis kræften bliver værre, hvis bivirkningerne bliver for store, hvis du bliver gravid, hvis du har brug for behandling, der ikke er tilladt, mens du får forsøgsbehandlingen, eller hvis du selv ønsker at stoppe. Den kan også ophøre, hvis din forsøgslæge eller medicinalfirmaet, der har udviklet forsøgsstoffet, beslutter, at det er bedst for dig at stoppe.

Når du er færdig med behandlingen, skal du møde til et opfølgningsbesøg hos forsøgslægen inden 30 dage efter, at du er færdig med behandlingen.

Herefter vil forsøgslægen kontakte dig hver tredje måned for at få information om din helbredsstatus og om eventuel anden behandling, du får for akut myeloid leukæmi, så længe forsøgslægen skønner, at det er nødvendigt.

Bivirkninger ved behandlingen Stofferne cytarabin, decitabin eller azacitidin er godkendt til behandling af akut myeloid leukæmi og eventuelt andre sygdomme. Du kan på minmedicin.dk læse om disse stoffers bivirkninger, når man bruger dem til standardbehandlingen af akut myeloid leukæmi:

Det skal understreges at de omtalte bivirkninger er mulige bivirkninger. Man får altså ikke nødvendigvis dem alle, og de fleste af dem kan lægerne forebygge og lindre.

De fleste bivirkninger er midlertidige og holder op i løbet af nogle uger eller måneder efter behandlingen. Inden forsøgsbehandlingen taler lægerne med dig om de mulige bivirkninger.
Forsøgets id-numre
 • Protokolnr.: EudraCT nr: 2014-001233-89.

 • Denne side er sidst opdateret: 15-02-2016

  Lægefaglig beskrivelse af forsøget

  Læs en beskrivelse af forsøget, skrevet til læger og andre fagpersoner i sundhedsvæsnet. Teksten er skrevet af vores tidligere samarbejdspartner Sammenslutningen af Kræftafdelinger (SKA) eller Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC):

  Resume for fagpersoner

   

  Tilbage til søgeresultat