Gå til sygdomsliste

Enliven PLX108-10

Tilbage til søgeresultat

Sygdom Sarkomer
Fase Fase 3
Kort titel Enliven PLX108-10

Forsøgets lange titel Et dobbeltblindet, randomiseret, placebokontrolleret fase 3 forsøg af oralt administreret PLX3397 til forsøgsdeltagere med pigmenteret villonodulær synovitis eller kæmpecelletumor i seneskeden

Overordnede formål At sammenligne responsraten for PLX3397 med placebo ved uge 25, hos patienter med symptomatisk, lokalavanceret PVNS eller GCT-TS

Undersøgelsesdesign 2-delt fase 3 studie

Primære endpoints
 • Komplet respons, CR
 • Partial respons, PR
 • Progressiv sygdom
 • Stabil sygdom, SD


Sekundære endpoints
 • Patient rapporterede resultater
 • Respons baseret på tumor volumen score
 • Motion
 • Varighed af respons


Inklusionskriterier
 • Histologisk bekræftet diagnose af PVNS eller GCT - TS
 • Målbar sygdom på mindst 2 cm og i øvrigt baseret på RECIST 1.1
 • Symptomatisk sygdom på grund af aktiv PVNS eller GCT - TS, defineret som smerte eller stivhed. Se protokol
 • Stabilt smertestillende regime 2 uger forud for randomisering
 • Adekvate blodprøver


Eksklusionskriterier
 • Anden antineoplastisk behandling indenfor 28 dage
 • Mere end 2 forudgående linjer cytotoksisk kemoterapi for metastatisk sygdom
 • Mere end én tidligere platin behandling for brystkræft
 • Persisterende toksicitet grad 3 eller 4 fra tidligere behandling
 • Forudgående behandling med PARP-inhibitorer
 • Behandling med taxaner indenfor 12 måneder, indenfor 6 måneder, hvis givet adjuverende
 • Aktive hjernemetastaser eller leptomeningeal sygdom
 • Krampeanfald
 • Eksisterende neuropati ≥ grad 1
 • Større operation 3 uger før randomisering
 • Allergisk reaktion overfor cremophor / paclitaxel eller carboplatin
 • Anden malign sygdom indenfor 3 år
 • Anden betydende sygdom


Behandling
 • Veliparib/placebo gives 7 dage i hver serie på 3 uger
 • Palitaxel gives ugentligt igennem behandlingen
 • Carboplatin gives hver 3. uge


Planlagt antal patienter Multicenter, 180 patienter
 • RH, 8 patienter
 • Vejle


Startdato August 2014

Deltagende afdelinger
 • Rigshospitalet
 • Vejle Sygehus
Protokolnr EudraCT nummer: 2014-000345-70

Primær investigator Herlev Hospital
Dato for sidste revision 14-01-2013

Læs en beskrivelse af forsøget, som er skrevet til patienter og pårørende. Teksten er skrevet af Kræftens Bekæmpelse.

Resume for patienterTilbage til søgeresultat