Gå til sygdomsliste

Sygdom Lungekræft, ikke småcellet
Stadie Recidiverende sygdom, Stadie 3, Stadie 4
Fase Fase 3
Kort titel Javelin

Forsøgets lange titel Et fase III, open-label multicenterforsøg til evaluering af avelumab (MSB0010718C) vs.docetaxel hos patienter med ikke-småcellet lungecancer, som er forværret efter behandling med en platinholdig dublet

Overordnede formål Sammenligne overall survival mellem Avelumab og Docetaxel fra randomisering til død

Undersøgelsesdesign Åbent multicenter fase lll forsøg

Deltagende afdelinger
  • Herlev Hospital
  • Odense Universitetshospital (Lukket)
  • Rigshospitalet (Lukket)
  • Aalborg Universitetshospital (Lukket)
  • Århus Universitetshospital
Primær investigator Herlev Hospital
Dato for sidste revision 19-05-2017

Læs en beskrivelse af forsøget, som er skrevet til patienter og pårørende. Teksten er skrevet af Kræftens Bekæmpelse.

Resume for patienterTilbage til søgeresultat