Gå til sygdomsliste

Forsøgets titel: CLDK378A2103

Tilbage til søgeresultat

Kræftsygdom Behandling på tværs af kræftsygdomme
Forklaring Har man kræft, som ikke kan opereres bort, og som ikke længere kan behandles med standardbehandling, kan man deltage i dette forsøg. I forsøget får man behandling med ceritinib i kombination med midazolam og warfarin.

Baggrund for forsøgsbehandlingen Ceritinib er i USA godkendt til behandling af lungekræft. I dette forsøg afprøves om ceritinib i kombination med midazolam og warfarin er effektivt til at behandle andre former for kræft, som har spredt sig, og hvor der er en genændring i ALK-proteinet.

Ceritinib er en form for målrettet behandling, som virker ved at blokere ALK-proteinet, så kræften vokser langsommere eller bliver mindre.

Warfarin er et blodfortyndende middel, som bruges til at forebygge blodpropper. Midazolam bruges til at behandle angst og som bedøvelse før en operation.Hvad er målrettet behandling?

Målrettet behandling er medicin, der slår kræftceller ihjel ved at angribe et bestemt mål i kræftcellerne. Behandlingen kan f.eks. blokere stoffer, der får kræftceller til at vokse, eller hjælpe immunsystemet til at dræbe kræftcellerne. Målrettet behandling kaldes også targeteret behandling.

For nogle kræftsygdomme kan en test afgøre, om målet er til stede hos den enkelte patient (f.eks. HER2 eller østrogen receptor). Effekten af målrettet behandling er betydelig større hos patienter, hvor målet er til stede, end hos patienter, der ikke har målet i deres kræftvæv.

Formål Man undersøger stoffet ceritinibs virkning i kombination med warfarin og midazolam på kræft, hvor sikkert det er at bruge, og hvordan kroppen fordeler og omsætter stoffet.

Du kan deltage i forsøget hvis:
 • Det er muligt at gennemføre en ALK-test på en vævsprøve fra din kræftknude
 • Din kræftsygdom har spredt sig, og standardbehandlingen ikke har den ønskede effekt på din sygdom
 • Du har ikke-småcellet lungekræft eller en kræftsygdom med bestemte forhold vedrørende ALK-proteinet
 • Du ikke har fået væsentlige bivirkninger fra tidligere behandlinger
 • Du ikke har fået anden behandling de sidste 2 uger før, forsøget starter


Du kan ikke deltage i forsøget hvis:
 • Du har haft en anden kræftsygdom inden for de seneste 3 år
 • Du har haft en ukontrolleret hjertesygdom eller hjerteproblemer inden for de sidste 6 måneder før, forsøget starter
 • Du har en lungesygdom, der skyldes betændelseslignende tilstande i lungerne, eller har lungebetændelse


Forsøgsmetode Det er et åbent forsøg, hvor alle deltagere får behandling med ceritinib i kombination med warfarin og midazolam.

Sådan foregår behandlingen Inden behandlingen starter, skal du først gennemgå nogle undersøgelser og tests for at fastslå, om du egner dig til behandlingen.

I forsøget deltager ca. 35 personer fra forskellige lande.

Behandlingens varighed
Første behandlingsperiode varer 34 dage. Herefter er behandlingen delt op i blokke, der hver varer 3 uger. En blok kalder man for en behandlingsserie.

I første behandlingsperiode får du warfarin og midazolam som en cocktail på hospitalet på dag 1 og 28.

Du får ceritinib som en kapsel. Du skal tage medicinen en gang dagligt på dag 7-34. Du kan tage medicinen derhjemme og behøver ikke være indlagt.

Herefter begynder du på behandlingsserier, hvor du skal fortsætte med at tage ceritinib hver dag. Du skal møde til kontrol på hospitalet på dag 1 i hver behandlingsserie.

Behandlingsstop og opfølgning
Behandlingen stopper før tid, hvis kræften bliver værre under forsøget, hvis bivirkningerne bliver for store, hvis du har brug for behandling, der ikke er tilladt, mens du får forsøgsbehandlingen, eller hvis du eller forsøgslægen ønsker at afslutte behandlingen.

Når forsøgsbehandlingen slutter, vil du blive fulgt i 30 dage af forsøgslægen.

Bivirkninger ved behandlingen Ceritinib er godkendt til behandling af ikke-småcellet lungekræft. Du kan læse på minmedicin.dk om stoffets bivirkninger, når man bruger det til at behandle ikke-småcellet lungekræft:Du kan læse på minmedicin.dk om de hyppigste rapporterede bivirkninger ved behandling med midazolam og warfarin:
 • Midazolam (Buccolam® m.fl.)
  Flere medicinvaremærker indeholder stoffet og kan bruges til behandlingen. Bivirkningerne er ens for dem alle. Linket fører til et af mærkerne.
 • Warfarin (Marevan® m.fl.)
  Flere medicinvaremærker indeholder stoffet og kan bruges til behandlingen. Bivirkningerne er ens for dem alle. Linket fører til et af mærkerne.
Ved at give to eller flere lægemidler mod kræft samtidigt, er det muligt, at bivirkningerne forstærkes.

Det skal understreges at de omtalte bivirkninger er mulige bivirkninger. Man får altså ikke nødvendigvis dem alle, og de fleste af dem kan lægerne forebygge og lindre.

De fleste bivirkninger er midlertidige og holder op i løbet af nogle uger eller måneder efter behandlingen. Inden forsøgsbehandlingen taler lægerne med dig om de mulige bivirkninger.
Her kan du få behandlingen
 • Rigshospitalet
Hvis du er interesseret i behandlingen, så tal med lægen på dit sygehus. Lægen kan undersøge, om behandlingen kan være en mulighed for dig.
Forsøgets id-numre
 • Protokolnr.: Clinicaltrials.gov nr: NCT02422589, videnskabsetisk komite nr: H-15008731.

 • Denne side er sidst opdateret: 13-04-2016

  Lægefaglig beskrivelse af forsøget

  Læs en beskrivelse af forsøget, skrevet til læger og andre fagpersoner i sundhedsvæsnet. Teksten er skrevet af vores tidligere samarbejdspartner Sammenslutningen af Kræftafdelinger (SKA) eller Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC):

  Resume for fagpersoner

   

  Tilbage til søgeresultat