Gå til sygdomsliste

Forsøgets titel: DANUBE

Tilbage til søgeresultat

Kræftsygdom Blærekræft
Stadie 4 (stadiet beskriver, hvor fremskreden sygdommen er)
Forklaring I dette forsøg undersøger lægerne, om immunterapi med stofferne MEDI4736 og tremelimumab er en mere effektiv behandling end standardbehandling med kemoterapi til blærekræft.

Du kan deltage i forsøget, hvis du har blærekræft, hvor en operation ikke er mulig.

Du kan deltage i forsøget hvis:
 • Du ikke har haft effekt af din sidste behandling, eller din sygdom har udviklet sig siden da
 • Det er muligt at følge din sygdom med scanninger
 • Du som minimum er selvhjulpen og oppegående mere end halvdelen af dagen (performancestatus 2)


Du kan ikke deltage i forsøget hvis:
 • Du har lymfekræft i hjernen
 • Du tidligere er blevet behandlet med idealasib, andre PI3K-hæmmere eller en pan-PI3K-hæmmer
 • Du har fået en stamcelletransplantation med celler fra en donor inden for 6 måneder op til forsøgets start
 • Du har fået en stamcelletransplantation med dine egne celler inden for 3 måneder op til forsøgets start
 • Du har en aktiv graft versus host-sygdom (GvHD) efter en stamcelletransplantation, hvor donorcellerne har angrebet dine egne celler
 • Du er smittet med hepatitis B eller C eller er i risiko for, at sygdommen kommer igen


Forsøgsmetode Forsøget er åbent forsøg, hvilket vil sige, at både du og forsøgets læge ved, hvilken behandling du får.

Sådan foregår behandlingen Du starter med at få en grundig helbredsundersøgelse, inden behandlingen går i gang. Herefter deles patienterne i følgende to grupper:
 • Gruppe 1: Tidligere behandlet med ibrutinib
 • Gruppe 2: Ikke tidligere behandlet med BTK-hæmmer
Så længe kan du få behandlingen
Du vil få behandlingen i op til 14 måneder eller så længe, at du har gavn af den. Herefter vil der være en opfølgningsperiode, og samet set forventer lægerne, at forsøget vil vare omkring 2 år.

Kontrol
Du skal løbende gå til kontrol, mens forsøget står på. Her vil du bl.a. få taget blodprøver.

Her kan du få behandlingen
 • Sjællands Universitetshospital, Roskilde
 • Aalborg Universitetshospital
Hvis du er interesseret i behandlingen, så tal med lægen på dit sygehus. Lægen kan undersøge, om behandlingen kan være en mulighed for dig.
Forsøgets id-numre

Denne side er sidst opdateret: 29-08-2019

Lægefaglig beskrivelse af forsøget

Læs en beskrivelse af forsøget, skrevet til læger og andre fagpersoner i sundhedsvæsnet. Teksten er skrevet af vores tidligere samarbejdspartner Sammenslutningen af Kræftafdelinger (SKA) eller Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC):

Resume for fagpersoner

 

Tilbage til søgeresultat