Gå til sygdomsliste

Forsøgets titel: NeoAEGIS

Tilbage til søgeresultat

Kræftsygdom Spiserørskræft
Forklaring Forsøget kan være en mulighed for dig, hvis du har kræft i spiserøret eller i overgangen mellem spiserøret og mavesækken (kaldet mavemunden).

I forsøget sammenlignes, hvorvidt operation suppleret med kemoterapi både før og efter operationen eller kemoterapi og strålebehandling givet før operationen er den mest effektive behandling af spiserørskræft.

Baggrund for forsøgsbehandlingen Behandlingen af spiserørskræft er en kombination af forskellige typer behandling.

Standardbehandlingen til spiserørskræft i Danmark er 9 ugers kemoterapi før og efter operation.

Strålebehandling i kombination med kemoterapi før en operation anses også for at være veletableret behandling af spiserørskræft.

Man ved endnu ikke, hvilken af kombinationerne der er mest effektiv. Det vil man undersøge i dette forsøg.

Formål Formålet med forsøget er at undersøge, hvilken kombination der er mest effektiv til at behandle spiserørskræft.

Forsøgsmetode Forsøget er et lodtrækningsforsøg. Et computerprogram trækker lod blandt deltagerne for tilfældigt at afgøre, hvem der får hvilken behandling. Deltagerne deles i to store lige grupper.

Sådan foregår behandlingen Der vil være op til 594 personer, der deltager i forsøget, heraf ca. 100 fra Danmark.

Uanset hvilken behandling, du skal have, så foregår behandlingen ambulant – det vil sige uden, at du behøver være indlagt.

Behandling A: kemoterapi før og efter operation
Hvis du skal have behandling A, er behandlingen er delt op i blokke, der hver varer 3 uger. En blok kalder man for en behandlingsserie. Du får tre behandlingsserier før og tre behandlingsserier efter operationen. Behandlingen efter operationen starter først efter 6-10 uger.

De fleste vil få kemoterapi med stofferne epirubicin, cisplatin og capecitabin. Men hvis man har udtalt synkebesvær, vil man få stoffet 5-Fluorouracil i stedet for capecitabin. Og hvis man har nedsat hørelse eller nedsat nyrefunktion, vil man få stoffet oxaliplatin i stedet for cisplatin. Lægen vil sammen med dig afgøre, hvilken kombination af stofferne du skal have.

Du får stoffet epirubicin og enten stoffet cisplatin eller oxaliplatin på dag 1 ud af 21. Du får behandlingen på hospitalet, hvor du et af gangen får stofferne sprøjtet ind i en blodåre gennem et drop i armen.

Capecitabin gives som en tablet, som du skal tage to gange om dagen.

5-Fluorouracil gives hver dag i hele behandlingsperioden. Du får kontinuerligt stoffet sprøjtet direkte i dine blodårer gennem et drop. Det foregår sådan, at du får en skulder- eller bæltetaske med pumpe og infusionspose i, som du skal bære på dig i hele behandlingsperioden. Det vil begrænse dig en lille smule i dagligdagen.

Behandling B: kemoterapi kombineret med strålebehandling før operation
Du får behandlingerne med kemoterapi og strålebehandling samtidigt.

Du vil få kemoterapi med stofferne paclitaxel og carboplatin en gang ugentligt i 5 uger. Du får behandlingen på hospitalet, hvor du et af gangen får stofferne sprøjtet ind i en blodåre gennem et drop i armen. Nogle får stofferne via en længere tynd plastslange, som anlægges i en blodåre i armen (kaldet en long-line).

Du vil få strålebehandling alle hverdage i 4 ½ uge, dvs. i alt 23 behandlinger.

Strålebehandling er behandling af kræft med ioniserende stråling, som regel i form af røntgenstråler. Strålebehandlingen varer et par minutter.

Efter operationen får du en CT-scanning og en gastroskopi.

Læs mere:
Undersøgelser for kræft

Forsøgsstop og kontrolforløb
Behandlingen stopper, hvis kræften bliver værre, hvis bivirkningerne bliver for store, hvis du selv ønsker at stoppe, eller hvis nye oplysninger viser, at det ikke længere er hensigtsmæssigt at fortsætte forsøget.

Når forsøget er slut, skal du møde til kontrolbesøg. Hvis du har fået behandling A, starter kontrolforløbet efter sidste behandlingsserie med kemoterapi. Hvis du har fået behandling B, starter kontrolforløbet lige efter operationen.

Du skal gå til kontrol hver tredje måned det første år og herefter hvert halve år i yderligere 2 år.

Bivirkninger ved behandlingen Her kan du læse mere om:Epirubicin, capecitabin, cisplatin, oxaliplatin, 5-Fluorouracil, paclitaxel og carboplatin er godkendt til behandling af spiserørskræft. Du kan læse på minmedicin.dk om stoffernes bivirkninger, når man bruger dem til at behandle spiserørskræft og andre kræftsygdomme:For de fleste af stofferne gælder, at flere medicinvaremærker indeholder stoffet og kan bruges til behandlingen. Bivirkningerne er ens for dem alle. Linket fører til et af mærkerne.

Ved at give to lægemidler mod kræft samtidigt, er det muligt, at bivirkningerne forstærkes.

Det skal understreges at de omtalte bivirkninger er mulige bivirkninger. Man får altså ikke nødvendigvis dem alle, og de fleste af dem kan lægerne forebygge og lindre.

De fleste bivirkninger er midlertidige og holder op i løbet af nogle uger eller måneder efter behandlingen. Inden forsøgsbehandlingen taler lægerne med dig om de mulige bivirkninger.
Her kan du få behandlingen
 • Rigshospitalet
Hvis du er interesseret i behandlingen, så tal med lægen på dit sygehus. Lægen kan undersøge, om behandlingen kan være en mulighed for dig.
Forsøgets id-numre
 • Protokolnr.: EudraCT nr: 2011-001858-28. ClinicalTrials.gov registry nr: NCT01726452.

 • Denne side er sidst opdateret: 11-04-2016

  Lægefaglig beskrivelse af forsøget

  Læs en beskrivelse af forsøget, skrevet til læger og andre fagpersoner i sundhedsvæsnet. Teksten er skrevet af vores tidligere samarbejdspartner Sammenslutningen af Kræftafdelinger (SKA) eller Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC):

  Resume for fagpersoner

   

  Tilbage til søgeresultat